ÅSIKT

Ett folkets riddarhus

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

På bokmässan träffar jag journalisten. En på alla sätt god medborgare. Hennes pappa är sprungen ur samhällets övre skick, adeln. Pappan blev föräldralös som ung och utvecklade alkoholism. Han slarvade bort arvet. I dag är han fattigpensionär. Men just denna fattigpensionär har tur. För hans socialkontor heter Riddarhuset. Och i Riddarhuset, där tar ­Friherrarna Silfverschiöld, ­Tigerschiöld hand om de sina – på livstid. I Riddarhuset förstår Herr Otto Ankarcrona vad ett livsmisstag kan betyda. Att som ung bli föräldralös och supa bort arvet, klart som korvspad att man behöver stöd ­sedan. Jag tänkte, så snälla dom är där, på Riddarhuset. Som hjälper fattigpensionären med glasögon, taktilmassage och fredagsmys år efter år, sisådär 40 000 kronor (berättade journalisten).

Möter sedan min vän bibliotekarien, också hon en god medborgare. Hon har en syster som kommer från samhällets lägre skick, realen. Det gick snett, men nu är systern nykter narkoman, tar hand om barnen, arbetar och verkar i samhället. Innan systern fick vård begick hon ett ”ringa narkotikabrott”. Hon är nu ålagd att lämna blodprov för att få behålla körkortet. ­Totalt kostar blodproven sex ­tusen kronor. Inte så dyrt, och ja, kanske ett rimligt straff? Problemet är bara att hon är fattigarbetare, hon har inte råd med blodproven. Jag lider med henne, ty på socialkontoret – Folkets Riddarhus – har man sagt nej till kostnaderna som rör blodproven. Jag tänker, så kontraproduktiva vi är, vi som inte tillhör adeln. Stjälper våra egna, bara så där. Och hur kan adeln begripa att människan behöver hjälp trots sina misstag, men inte den förtroendevalda högern?
 

Adeln är välorganiserad. Riddarhusordningen håller koll på ätterna. Det högsta beslutande organet, adelsmötet leder adelsverksamheten genom en direktion. Den liknar en bolagsstyrelse men ledamöterna har operativa uppgifter. På Riddarhusets kansli råddar riddarhussekreteraren med uppgifter bestämda av riddarhusdirektionen: fastighetsförvaltning, vård av Riddarhusets inventarier, ättemedlemsservice, genealogisk redovisning (släktförhållanden) samt stipendie- och understödsfrågor.

Man blir glad när man läser Riddarhusets tidning Arte et Mart (med fredlig id och krigisk bragd – svenska adelns valspråk). Idel mörkblå kostymer med lila slipsar i muntert samspråk och medaljutdelning: Greve Erik Sparre, Herr Jan von Konow för framstående insatser, till gagn för ridderskapet och adeln.
 

Tänk er Folkets Riktiga Riddarhus, Andaloussi, Petrovska, Lundström och jag, vi skulle få det adligt bra. I Arbe te Malte skulle vi läsa om bibliotekariens syrra, som nyss fick medalj som framstående förebild och till gagn för folkadeln. Dessutom en diskret notis om en fet check till de där blodproven.

Susanna Alakoski