ÅSIKT

Samarbete skapar ordning och reda

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

När storbolagen själva tvingas städa upp i den gråzon som importerad arbetskraft i låglönebranscher utgör, blir resultatet tydligare ansvar och färre underentreprenörer. Det är precis vad de fackliga organisationerna brukar kräva.

Det är en dryg månad sedan webbsidan stoppafusket.nu publicerade uppgifter om att det lettiska företaget SIA Westra betalat sina anställda långt under avtalsenlig lön i samband med ett uppdrag för skogskoncernen Stora Enso.

En stor del av lönen betalades dessutom som traktamente, som ett sätt att komma undan skatt.

Stora Enso hade från början lagt ut uppdraget – det handlade om röjning – på det svenska företaget Timro, som i sin tur anlitat SIA Westra. I skogsbranschen har den sortens entreprenörskedjor blivit något av norm.

Det lettiska företaget hade ett kollektivavtal med det svenska facket. De löner som faktiskt betalades ut låg dock på en helt annan nivå.

Nu har Stora Enso bestämt sig för nya rutiner. Entreprenörer måste i fortsättningen genomföra arbetet med egen personal. De företag som anlitas av Stora Enso ska dessutom ha ett fast driftställe i Sverige. Det betyder att företagets redovisning kommer att finnas här, och att det finns en representant.

I praktiken betyder det att skogskoncernen ger de fackliga organisationerna rätt. Just färre led i entreprenörskedjan och ett uttalat ansvar för huvudentreprenören, har varit ett återkommande krav från fackliga företrädare. Samma sak gäller frågan om en fast representant i Sverige för företag med utstationerad personal.

Historien om SIA Westra lär inte bli den sista om fusk på den svenska arbetsmarknaden. Men den borde kunna bli inledningen på en mer konstruktiv dialog om hur företag och fack tillsammans ska arbeta för ordning och reda.

Aftonbladet
Ingvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM