ÅSIKT

SvD:s ideologiska promemorior

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

En ledarsida bör intellektuellt pröva och värdera samtiden. Men P J Anders Linder har förvandlat Svenska Dagbladets ledarsida till en plattform för politiska pamfletter, som i artikelserien ”Gör Sverige till ett företagarland”. Det gamla vanliga. Visserligen ska löntagarna inte behandlas, heter det, som slit-och-släng-produkter. Men lagen om anställningsskydd ”måste bort”.

Som helhet är P J Anders Linders artikelserie ett nyliberalt manifest för en omvandling av Sverige som inte ens moderaterna står för. Medan ledande moderater hävdar att den svenska arbetsrätten inte är något stort problem framhärdar Svenska Dagbladet.

Det är ingen tillfällighet. P J Anders Linder kommer närmast från Svenskt Näringsliv där han innehade den förnäma posten som informationsdirektör. Inget ont om informationsdirektörer. Problemet är att P J Anders Linder skriver ledarpromemorior som på ett påfallande sätt sammanfaller med Svenskt Näringslivs ståndpunkter. Där ingår den välbekanta svartmålningen av Sverige.

När Salvatore Grimaldi, själv framgångsrik entreprenör och företagare och numera ordförande i Företagarna, fann sig föranledd att polemisera med P J Anders Linder blev det hela tämligen pinsamt. ”Sverige är ett bra företagarland”, skrev Grimaldi i Svenska Dagbladet, och fortsatte:

”Min egen historia förbjuder mig att gömma mig bakom den förutsägbara svartmålning av Företagar-Sverige som några förväntar sig av mig i min nya roll som ordförande för Företagarna.”

P J Anders Linders egen kommentar var förstås behärskat irriterad: Hur ska det gå för näringslivet när inte ens företagarna själva stämmer in i den nyliberala klagokören? De ideologiska grindvakterna på högerkanten påbjuder rättning i ledet!

Samtidigt kommer den amerikanska tidskriften Newsweek i sitt senaste nummer med en rankning av länder där medborgarna lever gott. Sverige hamnar på förstaplats. Alla sådana här listor ska förstås tas med en nypa salt. Det intressanta är att Newsweek framhåller att i Sverige finns en kombination av utbildning, minimal korruption, social välfärd, innovationer och privat företagsamhet. Newsweek framhåller just balansen mellan olika intressen och värden som nyckeln till framgång. Jeffrey D Sachs skriver i en kommentar att världen skulle bli bättre av lite mindre ideologi och lite mer öppenhet för de idéer som präglat de nordiska länderna.

Beskrivningen passar onekligen in på P J Anders Linder. För just detta är Svenska Dagbladets blinda fläck. I nyliberalernas värld finns det bara en modell som gynnar ekonomisk tillväxt. Den bygger på och skapar orimlig ojämlikhet.

Det hindrar inte att ett och annat krav på Svenska Dagbladets (Svenskt Näringslivs) lista är rimligt och klokt. Men helheten är orimlig, revanschistisk och oacceptabel.

Kloka politiker bygger vidare på, förnyar och utvecklar det som gett framgång. Illusionsmakare skriver ideologiska promemorior.