ÅSIKT

Det räcker inte

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: NÅR INTE MÅLET Laila Freivalds och Leni Björklunds åtgärder för att stärka den svenska krisberedskapen är inte tillräckliga. ”Förslaget pekar åt rätt håll, men når inte målet”, skriver Aftonbladets ledarskribent Ingvar Persson.
LEDARE

”Det viktigaste nu är att tänka framåt” förklarade Gunnel Gustafsson i onsdags när ledamöterna i den medborgarkommission som ska granska den svenska hanteringen av tsunamikatastrofen presenterades. Det är naturligtvis riktigt. Jakt på syndabockar, bland tjänstemän eller politiker, kommer inte att höja krisberedskapen.

Granskningen måste leda till konkreta förändringar så att misstagen från de första dygnen efter flodvågen inte upprepas och att beredskapen inför det oförutsedda förbättras.

Redan innan kommissionen börjat arbeta börjar slutsatserna för framtiden växa fram på annat håll. Igår presenterade utrikesminister Laila Freivalds och försvarsminister Leni Björklund på Dagens Nyheters debattsida ett antal åtgärder för att redan nu stärka krisberedskapen.

Samordning en nyckelfråga

De betonar behovet av en europeisk samordning av insatserna vid stora katastrofer. Det är en nyckelfråga. Medan makthavare i unionen allt för länge drivit på för att EU ska bygga upp en militär beredskap har den civila krishanteringen inte samordnats. Det duger inte.

Ministrarna medger att regeringskansliet behöver större resurser för att behandla och analysera information och underrättelser. En permanent krisberedskap förutsätter att de uppgifter som når regeringen kan värderas rätt. Det har dagens organisation inte klarat.

Förbättrad beredskap

Freivalds och Björklund vill också se en konsulär beredskapsstyrka på UD. Personal som dygnet runt ska kunna rycka ut för att förstärka svenska ambassader eller konsulat i en krisregion.

Dessutom vill de ge Räddningsverket i uppdrag att bygga upp insatsteam för att kunna stödja svenskar i nöd och för att snabbt kunna ge katastrofbistånd. Teamen ska ha hög beredskap och kunna sättas in utan att Räddningsverket behöver invänta politiska beslut.

De båda ministrarnas förslag skulle förbättra statens beredskap inför katastrofer där svenskar drabbas. Om åtgärderna varit genomförda den 27 december hade värdefulla timmar, kanske dagar, kunnat sparas.

Ändå går förslagen runt huvudfrågan, en nationell krishanteringsorganisation redo att hantera också de katastrofer vi idag inte kan föreställa oss.

Förstärkningen räcker inte

En sådan organisation måste finnas i regeringskansliet. Oavsett hur långt myndigheternas beredskap skärps kommer en kris att ställa krav på politiska beslut. De varken ska eller kan delegeras. I en krissituation måste demokratiskt valda politiker alltid bära det yttersta ansvaret.

Krisorganisationen måste vara tydlig. Därför kan inte beredskapen höjas enbart genom att förstärka dagens linjeorganisation. Det kommer alltid att finnas situationer när den inte räcker till. Då måste alla veta vad de ska göra.

Freivalds och Björklunds förslag pekar åt rätt håll, men når inte målet.

IP