ÅSIKT

Nu är det blomstertid för svensk ekonomi

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Alla utom den politiska oppositionen tror på en blomstrande svensk ekonomi. I måndags kom tre optimistiska rapporter om Sverige.

Kommunerna kunde redovisa det bästa ekonomiska resultatet på många år med 13 miljarder kronor i plus år 2005. I Ekonomirapporten sägs att den svenska konjunkturen har stärkts i samtliga sektorer och sysselsättningen tagit fart.

Den kommunala konsumtionen beräknas öka med hela 2,5 procent i år och 1,3 procent nästa år tack vare växande skatteinkomster och regeringens satsningar i vårbudgeten. Läget ser ljust ut, sammanfattar Sveriges kommuner och landsting.

Samtidigt presenterade EU-kommissionen sin vårprognos som också handlade om bättre tider. Tillväxten inom EU tar ny fart i år och för svensk del blir den klart högre, 3,4 procent jämfört med genomsnittets 2,3 procent.

Hushållens förbättrade ekonomi ger ökad privat konsumtion, det är dragloket i ekonomin. Även exporten går fortsatt starkt, investeringarna mattas men har ändå goda förutsättningar och sysselsättningen ökar med 1,6 procent i år, tror EU-kommissionen.

EU:s och kommunernas prognoser stämmer väl med Konjunkturinstitutets senaste kvartalsrapport som kvartal för kvartal redovisar allt starkare siffror för industrin, byggbranschen, handeln och privata tjänstesektorn.

Så har den bästa av världar då inga fläckar? Självklart är den höga arbetslösheten och svaga sysselsättningen ett fortsatt sorgebarn, även om kurvorna också där nu pekar svagt i rätt riktning.

Det internationella konsultföretaget McKinseys lägesrapport som också kom i måndags pekar på svagheterna. ”Den svenska tillväxten är bland de högsta i västvärlden och svensk produktivitetsutveckling slår nästan alla länders men när det gäller att skapa jobb har Sverige misslyckats. Bristen på jobbskapande, särskilt inom den privata tjänstesektorn, är Sveriges största problem”, skriver McKinsey.

Så är det naturligtvis. Svensk ekonomi är urstark men vi har inte investerat, inte använt våra resurser till att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och alla de nya jobb som behövs. Nästa år mattas också investeringarna.

Problemet med arbetslösheten är inte löst även om den öppna arbetslösheten med Ams, kommunernas och regeringens hjälp pressas ner mot fyra procent. Även om ekonomin nu går med stora överskott är framtiden osäker.

Svensk ekonomi är med vårt stora exportberoende extremt konjunkturkänslig. Det kan svänga snabbt. Det stora överskottet i statsbudgeten har byggts av extremt höga bolagsvinster, företags- och kapitalskatter som svarar för mer än hälften av de ökade skatteinkomsterna till staten. Det kan snabbt smälta ner.

Hur det då går med sysselsättningen, de nya jobben, fler fasta tjänster, privata och offentliga, är som med sommarblommorna, fagra och prunkande nu, men vissnar i höstvinden.

Lena Askling

ARTIKELN HANDLAR OM