Mejla

Linnea Swedenmark

Ett förtryck som dödar

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

1 av 2 | Foto: TT
Rapporten som är gjord på uppdrag av folkhälsominister Gabriel Wikström (S) visar ett förtrycket mot samer. Det är en mörk läsning som visar att en stark samisk identitet, etnisk diskriminering och psykisk ohälsa hänger ihop. Men vad gör politikerna, var finns viljan?

Förra veckan fyllde kronprinsessan Victoria år. Jon Henrik Fjällgren var en av många artister som firade henne. Han är renskötaren som vann både ”Talang” och en plats i männi­skors hjärtan med sin jojk.

– Jag känner till flera som är uppvuxna inom renskötar­familjer som begått självmord i ung ålder, sa han i tidningen Allas förra året.

Bara genom att säga det har Jon Henrik gjort mer än de ­flesta politiker för att uppmärksamma psykisk ohälsa hos ­samer.

Sju av tio

Varannan ung samisk kvinna har haft självmordtankar. Var tredje ung samisk renskötare har haft planer på att ta sitt liv. Nyligen kom en rapport som sammanställer kunskapen kring samers psykosociala hälsa. Det är mörk läsning. Sju av tio unga renskötare, 70 procent, har ­blivit illa behandlade på grund av sin samiska härkomst. En stark samisk identitet, etnisk diskriminering och psykisk ohälsa hänger ihop.

Men frågan är större än så, ­visar rapporten som är gjord på uppdrag av folkhälsominister Gabriel Wikström (S).

Norrbottens länsstyrelse konstaterade nyligen att intresse­konflikten mellan gruvor och rennäring inte är något som går att lösa med dialog. När gruvor eller skogsbruk behöver mark och hamnar i konflikt med same­byar är det en verklig konflikt. Men omgivningen talar ofta om behovet av en bra dialog, som om dålig stämning är problemet. Den långvariga stressen att vara i konflikt och oroa sig för framtiden påverkar den psykiska hälsan. Samtidigt är förtroendet för vården lägre.

Rapporten visade dessutom att det finns stora kunskapsluckor som behöver fortsätta fyllas. I våras fick Sverige kritik från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Igen. Det handlade om behandlingen av samer. Igen. Det var bra av Gabriel Wikström (S) att beställa ­rapporten, nu är det dags för handling.

Saknas inte förslag

Det går att förbättra tillgången till vård. Öka kännedomen hos vårdpersonal om samers ­situation, som rap­porten föreslår. Det minsta ­regeringen bör göra är att stödja en sanningskommission som utreder statens historiska övergrepp mot samer. Svenska ­kyrkan, som publicerat en ­vitbok om sin del av förtrycket, ligger här ­före en socialdemokratiskt ledd ­regering. Det ­saknas inte ­konkreta förslag. Frågan är om den politiska ­viljan finns.

Reporter: Linnea Swedenmark

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN