ÅSIKT

Dags för S att rycka upp sig nu

Foto: Stefan Löfven anstränger sig inte tillräckligt för att vinna fler väljare.
LEDARE

31 MAJ 2015. Politiskt ansvar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I fredags talade Stefan Löfven på ­Socialdemokraternas kongress i Västerås. Det handlade om plikt och om krav.

Svenska skolelever kommer behöva anstränga sig hårdare sa han strängt.

Men svenska statsministrar kommer också behöva anstränga sig hårdare.

Någon sa att man tidigare kunde ­bygga väljarkoalitioner som man ­byggde Lego. Du staplar traditionella norrländska arbetarväljare, invandrare i storstadsförort, progressiva studenter och kvinnor i offentlig sektor på ­varandra. Och du hoppas att tornet

är tillräckligt högt.

I dag är det snarare som att leka med magneter. Lyckas du dra till dig en grupp riskerar du samtidigt att stöta bort den andra. De män som lämnar ­Socialdemokraterna för Jimmie Åkesson och de unga akademiker som lämnar för Miljöpartiet vill inte vara i samma väljarkoalition. Men de kommer att ­behöva vara i samma väljarkoalition om Sverige ska kunna bygga stabila vänster­regeringar.

Hur? Ja det är Socialdemokraternas uppgift att fundera ut.

Problemet är inte att Socialdemo­kraterna har opinionssiffror på runt 27 procent, problemet är att Social­demo­kraterna just nu inte förtjänar opinionssiffror på mer än runt 27 ­procent.

De anstränger sig inte tillräckligt för att vinna fler väljare.

Stefan Löfven tar inte sitt ansvar.

Här är därför läxorna statministern måste göra innan han har rätt att sätta sig framför Netflix, eller ta regeringsplanet utomlands:

Ekonomin

Inget parti kan få väljarnas förtroende utan en trovärdig ekonomisk politik.

Frågan är dock vad en trovärdig ekonomisk politik innebär i dag.

Inflationshotet tycks av oklar anledning ha försvunnit, oljepriset har kraschat, tillväxt verkar allt svårare att få till, de superrika drar ifrån och ­världens centralbanker har blivit allt radikalare.

Det pågår inom Socialdemokraterna en diskussion om huruvida det är rätt att låna pengar till politiska reformer, eller om överskottsmålet är satt av Gud.

Oavsett vilken balans mellan ­ekonomisk expansion och återhållsamhet som man landar i så behöver par­tiet hitta nya ekonomiska principer att förhålla sig till.

Inte för att de tidigare nödvändigtvis var fel. Utan för att världen har för­ändrats.

Klimatet

Klimatutmaningen är enorm. Varken högern med sin misstro mot politiken, eller Miljöpartiet med sin tradition av att först och främst vara en protest­rörelse kommer att kunna formulera heltäckande politik för att möta den.

Socialdemokratin kan inte längre ­delegera klimatfrågan till Miljöpartiet utan måste ta tag i sin egen politik­utveckling på området. På allvar.

Integrationen

Det är fantastiskt att Sverige tar ett så stort ansvar för människor på flykt i världen. Men självklart skapar vårt ­höga flyktingmottagande också ­spänningar. Det som nu behövs är ett ambitiöst program för yrkesutbildningar, bostadspolitik och förbättringar av den dåliga svenska grundskolan. Magdalena Andersson måste öppna plånboken så att kommunerna får möjlighet att ­lösa de problem som finns. Den som tror något annat delar faktiskt högerns syn på att marknaden automatiskt löser alla problem, att det bara är att öppna våra hjärtan.

Socialdemokratin måste stå för något annat.

Identitetspolitiken

Många unga är engagerade i den antirasistiska och feministiska rörelsen. Kulturellt förtryck och identitet diskuteras livligt. Samtidigt pågår en argsint debatt mellan dessa rörelser och den mer traditionella vänstern.

Den som menar att det är viktigare att prata om klass och ekonomi.

Socialdemokratin behöver kunna nå bägge dessa grupper. Framför allt ­måste den kunna formulera politik både mot kulturellt och ekonomiskt förtryck.

Eftersom bägge spelar roll.

Det finns kulturellt förtryck utifrån etniciteter, där rasifierade människor betraktas som mindre värda. Det finns också ett ekonomiskt förtryck där den globala ekonomin är byggd på att rasifierade människor utför vissa typer av jobb.

Samma sak gäller kvinnor: Det finns ett kulturellt förtryck men även ett ­ekonomiskt förtryck av kvinnor.

Det går inte att göra den ena analysen utan den andra och alla som är ­intresserade av förändring måste ­kunna se bägge aspekterna.

Alliansifieringen

Åtta år av borgerlig regering gör att samhället förändras. Socialdemokratin måste i dag hitta nya sätt att tala till ­folket med de bra jobben, de högre ­inkomsterna och de individualistiska värderingarna.

Det finns många familjer i Sverige i dag som röstar på Alliansen av i hög grad kulturella skäl. Man har helt ­enkelt svårt att identifiera sig med ­Socialdemokraterna. Den moderata tankefiguren att framgångsrika eller ambitiösa människor inte kan vara ­vänster är förödande för socialdemokratin.

Och det är dags att göra något åt den.

Gubbigheten

Nästa val lär Stefan Löfven möta en borgerlig allians där samtliga parti­ledare är kvinnor. Det finns naturligtvis exempel på starka kvinnor med egna plattformar även bland de socialdemokratiska statsråden men de är alldeles för få.

Och detta kan bli ett mycket stort problem.

Stefan Löfven måste överlag börja jobba hårdare och ta sitt ansvar som partiledare. De svenska väljarna har rätt att ställa krav på Socialdemokraterna. Partiet måste ta tag i den förnyelse som Stefan Löfven har skjutit upp under hela sin tid som ledare.

Det går inte att skylla ifrån sig längre. ­Allra minst på ­väljarna.

Det är dags för social­demokratisk uppryckning.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM