Flyktingbarnen förtjänar bättre

Publicerad 2015-08-20

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

20 AUGUSTI 2015. Ensamkommande barn

”Som Moderat vill jag nu att vi i första hand ser till vår egen befolkning och dess välfärd, i andra hand till de som behöver skydd från bomber och granater.”

Så skrev M-politikern Peter Söderberg från Kungsbacka på sin Facebook-sida i somras.

Det handlar om de barn som på flykt undan krig och armod hamnar i den lilla västkustkommunen. Och enligt fritidsnämndsordförande Söderberg är de 35 barn som kommunen tar emot ett hot mot de äldres välfärd.

Kungsbacka gjorde 179 miljoner i vinst i fjol. Den borgerliga majoriteten skryter med att man under en tioårsperiod gjort ett överskott på en miljard mer än budget.

Äldre ställs mot flyktingbarn

Enligt en tidigare intervju med vård- och omsorgsnämndens moderata ord­­-för­ande Marianne Kierkemann "håller äldreomsorgen i Kungsbacka hög kvalitet” och i kommunens senaste årsredovisning har äldreomsorgen gått med 21 miljoner plus.

Men nu ska gamla alltså ställas mot barn.

I förrgår meddelade Migrationsverkets chef Anders Danielsson att fler ensamkommande barn tros komma till Sverige. Samtidigt som de asylsökande blir färre tror man att prognosen om 12 000 ensamma barn och ungdomar i år kan över­skridas.

Stort tryck på kommunerna

Trycket på de kommuner dit barnen först kommer för att registreras är stort. Från Malmö rapporteras om överbelagda ­boenden, nya boenden med ­oerfaren ­personal och skenande övertid som går ut över arbetsmiljö och barnens ­säkerhet.

När barnen sedan ska slussas vidare till mer beständiga boenden dyker nästa problem upp: Platserna på familjehemmen –vanliga familjer som tar emot barn – är slut.

Många kommuner vänder sig desperat till privata företag som för dyra ­pengar förmedlar familjehem de själva anlitar.

I andra fall kan man hamna på jourhem eller HVB-hem. Ibland tillsammans med ­kriminella och missbrukare.

Situationen är akut och måste lösas snabbt. I ett första skede måste fler kommuner bli ankomstkommuner för att ­avlasta de nio som är det i dag. Staten ­borde också höja ersättningen för personer som erbjuder flyktingbarn boende i sina familjer, men kanske är den traditio­nella familjehemsmodellen helt enkelt inte ­anpassad för vår tid.

Regeringen har lovat att man kommer ­föreslå förändringar i reglerna kring de ensamkommande flyktingbarnens ­boendeformer. Nu ska ungdomar kunna bo på så kallade stödboenden i stället för HVB-hem.

Usel barn- och ungdomsvård

Det är bra, men erfarenheter ger vid handen att marknaden är usel på att ­sköta ­social barn- och ungdomsvård. Dess­utom blir det tokdyrt i längden.

I Norrtälje har kommunen öppnat ett eget boende för ensamkommande i syfte att minska kostnaderna och få ­kontroll över integrationen.

Det borde fler kommuner låta sig ­inspireras av. Inte minst välmående ­kommuner som Kungsbacka.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Daniel Swedin