ÅSIKT

Barbro Holmberg borde skämmas

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Marie Hessle, regeringens utredare om apatiska flyktingbarn, har lämnat sin slutrapport. Den gömdes undan i mellandagarna, när Sverige hade julledigt. Migrationsminister Tobias Billström skickade inte ut något pressmeddelande om att rapporten skulle komma.

Det överraskar inte. Marie Hessle hör till de mest tvivelaktiga utredare som regeringen har haft. Hon är en synnerligen aktiv aktör i skandalen med de apatiska flyktingbarnen.

Hessle låg tillsammans med Annica Ring bakom polisanmälningarna om att apatiska barn hade förgiftats. Journalisten Gellert Tamas har avslöjat deras mejlväxling. Ring är den handläggare på Migrationsverket som ville fira en avvisning av en svårt sjuk pojke med champagne.

Hessles första rapport lade vikt vid förgiftning och simulering som skäl till apati. Källorna var pinsamt dåliga. En debattartikel av en läkare som är mot mångkultur och som enligt SVT:s Uppdrag granskning har nära band till den nationella rörelsen. En annan läkare som enligt egen uppgift har undersökt så få apatiska flyktingbarn att ”det saknar relevans”.

Förgiftning och simulering finns inte med som förklaring till apatin i Hessles slutrapport. ”Vi har aldrig sagt att vi har underlag för att detta varit en slutsats, media har blåst upp det”, säger hon till Svenska Dagbladet. Som om inte den ”uppblåsningen” var Hessles syfte med att sprida uppgifterna om förgiftning och simulering.

Hon fortsätter att påstå att apatiska flyktingbarn är något unikt svenskt. Slutrapporten heter till och med ”Apatiska barn med uppgivenhetssymptomÌ´0;–Ì´0;ett svenskt fenomen åren 2001–2006”.

Om Hessle hade lyssnat på den internationellt erkände forskaren Bryan Lask hade hon fått veta att symptomen hos de apatiska flyktingbarnen i Sverige stämmer väl överens med sjukdomstillståndet Pervasive Refusal Syndrome, uppgivenhetssyndrom. Från Australien har det rapporterats om apatiska flyktingbarn liknande dem i Sverige.

Genom att beskriva apatin som unik för vårt land fortsätter Hessle att misstänkliggöra flyktingbarnen. Det gör hon även genom att hävda att trauma inte ligger bakom deras insjuknande. Rädda Barnen reagerar starkt i en kommentar:

”Hessle menar att trauma inte är orsaken eftersom det ofta är ett avslagsbeslut som utlöser tillståndet, samt att uppehållstillstånd är den viktigaste faktorn för tillfrisknande. Utifrån Rädda Barnens erfarenhet av att möta och behandla apatiska barn är det inte konstigt att ett avslag eller en kris utlöser symptomen. Det talar inte mot trauma som orsak. Inte heller är det förvånande att ett uppehållstillstånd, som ger familjen trygghet, är avgörande för barnets läkningsprocess.”

Hessles utredning slutar medÌ´0;–Ì´0;ingenting. Den konstaterar att kunskapen inte är tillräcklig och lägger inga förslag till åtgärder. Det enda Hessle har lyckats med som utredare är alltså att misstänkliggöra de apatiska barnen och deras föräldrar. Migrationsminister Barbro Holmberg (s) tillsatte Hessle. Tobias Billström (m) lät henne slutföra uppdraget.

De borde skämmas.

Åsa Petersen

ARTIKELN HANDLAR OM