Mejla

Jonna Sima

Stifta lagar för stjärnfamiljen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Stjärnpappor Mark Levengood och Jonas Gardell är ett av landets mest kända stjärnföräldrapar. Juridiken är fortfarande anpassad efter kärnfamiljen. Det är dags att den ändras efter dagens verklighet.
Stjärnpappor Mark Levengood och Jonas Gardell är ett av landets mest kända stjärnföräldrapar. Juridiken är fortfarande anpassad efter kärnfamiljen. Det är dags att den ändras efter dagens verklighet.

LEDARE

2 augusti 2014. familjelagstiftning.

Mamma, pappa, barn. Så brukar en familj ofta beskrivas. Men allt färre känner igen sig i den konstellationen. Familjer kan se ut på många olika sätt. Nya föräldrar och syskon kan tillkomma, man kan vara adopterad, tillkommen via surrogatmödraskap eller inseminering eller vara uppvuxen

i en fosterfamilj.

I drygt hundra år har vi haft en familjelagstiftning som sagt att ett barn ska ha en mamma och en pappa. Under 1800-talet kunde barn i formell mening bli föräldralösa om föräldrarna inte var gifta och mamman inte kunde ta hand om barnet.

Barnens rätt har stärkts

Vid förra sekelskiftet föddes många barn av ogifta föräldrar och många av dessa levde i fattigdom. Från 1917 bestämdes att alla barn skulle ha två föräldrar. Det gav barnet en bättre situation.

Men fastställandet av vem som var far till ­barnet byggde helt på mammans ­uppgifter. Det fanns ingen teknik för att göra det på medicinsk väg. Att barn skulle försörjas av en far sågs som viktigare än mäns ­rättssäkerhet.

1970 gavs barn till ogifta mödrar full arvsrätt efter sin pappa. Arbetet med att stärka barns rättsliga ställning har sedan dess fortsatt.

I dag står vi inför ett nytt skifte.

Biologin sätts i första rummet

Trots att ett barn kan ha andra personer som den ser som sina föräldrar sätts ­biologin fortfarande i första rummet. Det kräver att vi ser över lagstiftningen kring vårdnadshavare.

Socialdemokraterna presenterade i veckan flera intressanta förslag för nya så kallade stjärnfamiljer. De vill bland ­annat införa en könsneutral föräldra­presumtion. Det innebär att samkönade par som skaffar barn också blir dess ­föräldrar. I dag blir bara den som föder respektive står för spermierna barnets ­juridiska mamma och pappa. Den andre föräldern måste ­ansöka om adoption. Det avspeglar inte bara en föråldrad syn på föräldraskapet, utan ­skapar också en otrygg situation för den nya familjen.

Dags att tänka nytt igen

Barnens bästa måste också fortsättningsvis sättas i främsta rummet. Men varför ska det dras en gräns för två föräldrar? Om fler vuxna är beredda att ta ett föräldraansvar är det bara något positivt.

I dag lever många barn med flera föräldrar men där bara en eller två är vårdnadshavare i laglig mening. Det kan ställa­ till det i vardagen när målsman ska skriva under papper, men också vid juridiska ­beslut som rör barnet och vid skilsmässor och en förälders frånfälle.

Stjärnfamiljerna är här för att stanna. De reformer som gjordes för 100 år sedan var stora och omvälvande. Nu är det dags att tänka nytt igen. Rättssystem måste återigen anpassas till en ny verklighet.

Av: 

Jonna Sima

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Jonna Sima