ÅSIKT

Nu startar jakten på 600 söta sälar

Foto: Lasse Allard / AFTONBLADET

avEva Franchell

LEDARE

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I morgon startar säljakten.
I årets skyddsjakt får 600 gråsälar skjutas av och det är den högsta siffran på sju år. Att Naturvårdsverket höjer antalet sälar som får skjutas beror på tillgången. I dag finns över 30 000 gråsälar i Östersjön.
För inte länge sedan var våra tre sälarter gråsälen, knubbsälen och vikaren i princip utrotningshotade. På 70-talet bedrevs en hård jakt och dessutom var miljögifter som PCB och DDT ett stort hot mot sälstammen. På 80-talet fanns knappt 3 000 gråsälar kvar i Östersjön. Arten hotades av total utrotning och gråsälen rödlistades.
Sedan kom förbuden mot PCB och DDT och sälstammen kunde långsamt återhämta sig.

Sälarna är smarta

För det kustnära fisket har sälarna åter blivit ett problem. Fiskarna och sälarna konkurrerar ju om samma föda och sälarna är smarta. När de ser ett nät fullt med fisk hugger de såklart in. Middagen är serverad!

Det finns sälar som ligger och lurpassar runt garn och fiskeredskap. De äter upp fångsten, förstör näten och skrämmer bort all annan fisk. Det är klart att fiskarna tröttnar på dem.
Konflikten är ett faktum och det är därför Naturvårdsverket varje år beviljar skyddsjakt. Tanken är att just de listigaste exemplaren som simmar runt näten ska skjutas av. Sälarna är havets vargar och precis som jägarna vill fiskarna bli av med rovdjuren.

Tål viss avskjutning

Det är en rimlig önskan. Sälbeståndet tål numera en viss avskjutning. Problemet är bara att ingen vill skjuta sälarna. Under de senaste sex åren har man skjutit mindre än hälften av den tillåtna kvoten. Egentligen är det bara fiskerinäringen som vill bli av med dem. För varför skulle jägarna vara intresserade av att skjuta ett djur som man inte kan äta? Man kan inte ens sälja skinnet, jägaren får ju bara problem med att bli av med kroppen.

Riksdagen ser heller ingen anledning att utöka jakten så då återstår det att skydda fiskerinäringen.

Särskilda prickskyttar

Sälskador på redskapen beräknas till över 30 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar cirka 30 procent av kustfiskets infiskningsvärde. Samhället måste stötta utvecklingen av sälsäkra redskap och hjälpa de fiskare som använder dem. I värsta fall får man göra som i Finland och anställa särskilda prickskyttar som tar itu med de värsta exemplaren.
Men vi ska också glädjas över en av miljöpolitikens verkliga framgångshistorier. I dag kan vi faktiskt se sälar längs våra kuster. Med sina stora ögon har de hög Disneyfaktor, en majoritet av oss gläds över återväxten. Nya hot tornar upp sig framöver, klimatförändringar och nya miljögifter kan minska stammen på nytt.

Den som vill se sälar i full frihet får passa på nu, så ut och sälspana i helgen. Det är praktfulla djur och samtidigt väldigt söta.

ARTIKELN HANDLAR OM

Sälar

Fiske

Jakt