ÅSIKT

Ett öppnare Broderskap

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

3 AUGUSTI 2007. I går inledde de kristna socialdemokraterna i Broderskapsrörelsen sin kongress utanför Vetlanda. Internationella frågor, asylpolitiken och miljön kommer att diskuteras. Och frågan om tro och politik, och därmed rörelsens framtid. Ska rörelsen öppnas för troende av andra religioner?

Det skulle markera att Broderskap också har en roll att spela i dagens, och morgondagens, Sverige.

Viktig kontaktyta

Med en för socialdemokratin ovanlig formulering beskrev ordförande Peter Weiderud i går organisationen som en ”spjutspets” för arbetarrörelsen. Han har rätt.

Broderskapsrörelsens betydelse för socialdemokratin är inte resultatet av medlemmarnas antal. Däremot är rörelsen en kontaktyta till engagemang i de stora framtidsfrågorna, inte minst internationella.

Broderskapsrörelsen är en av de sidoorganisationer som fungerar som port in i arbetarrörelsen för många som inte omedelbart känner sig hemma i en mera traditionell partiapparat.

Nytänkande

För en socialdemokrati som vill förnyas har sidoorganisationerna stor betydelse. Det är här det tänks nytt och fritt. Här formuleras svaren på viktiga framtidsfrågor, långt innan de skrivs in i socialdemokraternas partiprogram och blir allmänt tankegods i dagspolitiken.

Om Broderskapsrörelsen väljer att organisera socialdemokrater med annan trosuppfattning än kristen, något Broderskaps ledning argumenterar för, kan rörelsen utveckla sin roll. Att öppna dörren för andra trosuppfattningar, inte minst muslimer, handlar inte främst om Broderskaps egen överlevnad utan om framtiden för arbetarrörelsen i stort.

Ett öppet Broderskap kan fortsätta vara en moralisk kompass. Så nödvändig när ekonomisk rationalitet ofta uppfattas som absolut sanning.

JJ