ÅSIKT

Höj kvinnolönerna

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Sverige blir allt äldre samtidigt som allt färre vill arbeta inom vård och omsorg.

Foto: VÅRDUPPROR 1999 sade femton sjuksköterskor vid Lunds intensivvårdsavdelning upp sig från sina jobb i protest mot de låga lönerna. Problemet med de låga lönerna inom klassiska kvinnoyrken som vård och omsorg är dock vanligt än i dag över hela landet.

I torsdags presenterade Kommunförbundet en kalkyl av framtidens arbetskraftsbehov inom vård och omsorg. Det ser inte så bra ut. Om dagens ointresse för vård- och omsorgsutbildning står sig kommer tillgången på arbetskraft att halveras fram till 2050. Samtidigt ökar behoven med omkring 70 procent.

Ekvationen går inte ihop. Sverige blir allt äldre samtidigt som allt färre vill arbeta inom vård och omsorg. Kommunförbundets chefsekonom Clas Olsson konstaterar också att det blir svårt att erbjuda en äldreomsorg värd namnet om inget görs.

Lyftet har uteblivit

Den 1 april går avtalet ut för drygt fyrahundratusen anställda i kommuner och landsting. I oktober förra året sa förbundet upp det sista året av tre i det gällande avtalet och krävde nya förhandlingar och högre löner. Det nuvarande avtalet har inte givit kvinnolönerna det lyft som var meningen.

Nu kräver Kommunal bland annat höjda minimilöner och en uppvärdering av de yrken som kräver gymnasial utbildning. Ett försök att uppvärdera arbetet med människor, något som alltså också ligger i kommunernas intresse.

Ansträngd ekonomi

Samtidigt finns problem. Kommunernas ekonomi var redan med det gamla avtalet mycket ansträngd. Inför det här året har omkring 70 kommuner och 4 landsting höjt skatten, de största höjningarna på 25 år. Trots det kommer många kommuner och de flesta landsting att ha svårt att få ekonomin i balans.

Kommunernas förhandlare kommer kort sagt att hävda att pengarna är slut. Ska några ha mer får andra kommunalanställda betala.

Opinionsläget talar för Kommunals krav.

Allt fler inser risken för en kommande vårdkris i spåren av personalflykten, också Göran Persson som uttalat sin förståelse för Kommunals krav.

LO:s stora utredning av människors syn på lönerna talar samma språk. En förkrossande majoritet av svenskarna, nio av tio, anser att kvinnor har för låg lön. Eftersom den svenska arbetsmarknaden är extremt uppdelad mellan kvinnor och män handlar det till stor del om lönerna i kommuner och landsting.

Dagens låga löner för de kommunalanställda inom vården och omsorgen kan varken försvaras utifrån ett rättviseperspektiv eller från rent praktiska synpunkter. För att klara framtidens äldreomsorg behövs en rejäl uppvärdering.

Förändring krävs

En förändring kommer dock att krävas: att den massiva opinion som vill se en förändring också är med och betalar. Det betyder återhållsamma lönekrav från andra grupper, men också fortsatt höga skatter och en prioritering av den kommunala verksamheten från statens sida.

Om den viljan finns återstår att se.

IP