ÅSIKT

Kärnvapengalningar ska stoppas överallt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

IAEA:s möte i Wien angående Irans eventuella kärnvapenprogram drog ut på tiden. Mötet skulle ha avslutats i fredags men först på lördagen antogs en resolution. Det berodde på oenighet mellan Egypten och USA.

Den egyptiska delegationen ville att frågan om Irans kärnkraft skulle kopplas samman med en uppmaning till alla länder i Mellanöstern att upprätta en kärnvapenfri zon.

USA motsatte sig i det längsta en sådan formulering, men efter påtryckningar från Frankrike, Storbritannien och Tyskland gick USA med på det.

Använt piskan

Iranfrågan måste sättas in i ett större sammanhang, något som FN:s förre vapeninspektör Hans Blix har påpekat. Omvärlden bör kräva av också Israel att dra sitt strå till stacken för nedrustning och bidra till att göra Mellanöstern till en region fri från massförstörelsevapen, anser Blix.

IAEA har nu beslutat sända Iranfrågan för avgörande i FN:s säkerhetsråd. Irans svar blev att bryta allt samarbete med IAEA:s inspektörer. Uttalandet mildrades dock i går. Förhoppningsvis finns ännu tid för diplomati.

Hittills har omvärlden mest använt piskan för att förmå den extremistiska iranska regimen att ge med sig. USA:s hot om en ”militär lösning” finns där hela tiden. Det är dock svårt att se hur USA och Europa skulle klara ett nytt krigsäventyr efter Irak.

”Om viftande med piskan mot Iran ter sig problematiskt, om det kanske bara skulle leda till en större iransk uppslutning kring en regering som annars förefaller förlora stöd, varför inte pröva morötterna”, undrar Hans Blix i en krönika i tidningen Fokus.

Tala med fler

I samtal där USA ingår, erbjuds Nordkorea flera morötter för att frivilligt nedmontera sin kärnvapensektor.

”När USA förmått sig att både tala direkt med och erbjuda favörer till en av de stater som man utpekade som ’ondskans axelmakter’ varför inte göra det till ytterligare en”, frågar Blix.

Irans kärnkraftsprogram sätter med nödvändighet fokus på kärnvapenhotet i vår värld. Det duger inte att USA och de nuvarande kärnvapenmakterna ställer krav på andra utan att själva leva upp till sina löften i icke spridningsavtal och nedrustningsavtal.

Förra våren hölls en konferens om icke spridningsavtalet i New York. Det blev en stor besvikelse. USA höll emot alla försök att gå vidare i nedrustningsfrågorna.

Likaså tvingades FN:s toppmöte i höstas att släppa frågan om kärnvapen. Oenigheten var för stor.

Mycket av den ”nedrustning” som har gjorts är dessutom ingen riktig nedrustning. Anna Lindh betonade på sin tid som utrikesminister att nedrustningen måste göras oåterkallelig.

”Stridsspetsarna från de nedrustade strategiska kärnvapnen måste förstöras, inte bara lagras”, ansåg Lindh.

Kritisera dubbelmoralen

Regeringen måste fortsätta Sveriges stolta tradition av tydligt motstånd mot kärnvapen och krav på oåterkallelig nedrustning. Framförallt måste västs dubbelmoral kritiseras.

Vi kan inte avkräva Iran och Nordkorea att låta bli att skaffa sig kärnvapen samtidigt som Europa hör till en av planetens mest kärnvapentäta regioner.

Nyligen uttalade den franske presidenten Jacques Chirac att Frankrike inte skulle dra sig för att använda kärnvapen mot en eventuell terrorattack.

Kärnvapengalningarna måste bekämpas, varhelst de finns i vår värld.

Helle Klein

ARTIKELN HANDLAR OM