Underkänt regeringen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kampen mot ohälsan måste gälla hela arbetsmarknaden

I går presenterade arbetslivsminister Hans Karlsson en rad förslag om hur ohälsan i arbetslivet ska minskas. Det handlade om sjukskrivningsprocessen, villkoren för förtidspension som numera ska kallas sjukersättning och karensdagens utformning. I sak flera bra förslag.

Framför allt kom den utredning som gjorts på finansdepartementet och som beskriver hur det ska göras lönsamt för arbetsgivare att anstränga sig för att få tillbaka sjukskrivna i arbete.

Fem miljarder ska sparas i år

Karlsson har bråttom. Regeringen har lyft fram kampen mot ohälsan som en av de viktigaste under mandatperioden. Till år 2008 ska sjuktalen vara halverade och redan i årets budget räknar finansministern med en besparing på fem miljarder kronor.

Inte heller denna gång kunde dock regeringen lägga några ”skarpa förslag”. De senaste åren har larm följt på larm och utredning på utredning. Ändå kommer nu ännu ett underlag för diskussion.

I sin iver att komma med förslag som ska kunna genomföras snabbt föreslår finansdepartementets arbetsgrupp särregler för den offentliga sektorn. Som en övergångslösning ska arbetsgivare inom den offentliga sektorn ta över en del av sjukersättningen efter dagens sjuklöneperiod. I gengäld sänks arbetsgivaravgifterna.

Kommunen eller landstinget ska på så sätt få motiv att förbättra rehabiliteringen. Det blir dyrare att låta människor gå sjukskrivna.

I grunden är tanken riktig. Det bör vara lönsamt att anpassa en arbetsplats till människan.

Tidsbrist får inte hindra lösning

Ett system som omfattar hela arbetsmarknaden påstås ta tid att genomföra. Inte minst de små företagens situation måste utredas bättre.

Det är svårt att förstå problemen. Undantag som löser de små arbetsplatsernas speciella situation borde inte vara omöjliga att konstruera. Men framför allt får inte tidsbristen motivera dåliga lösningar som riskerar att bli permanenta och då skulle befästa klyftorna på dagens arbetsmarknad.

Kritiken lär svida

De grundläggande motiven för regeringen att nu lämna ett förslag med särregler för den offentliga sektorn står inte att finna i kampen mot ohälsan. Det handlar i stället om att ännu en gång rädda budgettaken.

Förslaget om särregler för den offentliga sektorn lär få svidande kritik av remissopinionen. Det har redan medverkat till att trepartssamtalen brutit samman. Dessutom riskerar det att försena arbetet med att göra hela den svenska arbetsmarknaden mer mänsklig.

Det är svårt att se det som avstampet för en aktiv politik på det område regeringen lyft fram som den stora utmaningen, att skapa ett arbetsliv som inte slår ut människor.

Det blir underkänt för förslaget om särregler på arbetsmarknaden.

IP

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.