ÅSIKT

Finland är som själva 1900-talet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Roman Babakin/Colourbox
Mitt på Senatstorget i Helsingfors står bronsstatyn över Alexander II av Ryssland.

avDaniel Swedin

LEDARE

Man brukar ibland säga att Sveriges historia är dess konungars, men den föreställningen är givetvis falsk. För ungefär 100 år sedan blev det uppenbart hur falskt.

Åren 1917 och 1918 tillhör den mest dramatiska perioden i Sveriges moderna historia. Mot bakgrund av första världskrigets slutskede, revolutioner på kontinenten, hungerkravaller, livsmedelsbrist och spanska sjukans härjningar blev Sverige - under trycket av folklig organisering - så sakteliga Sverige som vi känner det. En demokratisk, relativt jämlik och jämställd välfärdsstat.

Parallella kamper

Vid våra gränser föddes ungefär samtidigt ett nytt land ur ruinerna av det kollapsade Tsarryssland. När den ryske härkaren Nikolaj II abdikerade väcktes självständighetsförhoppningar i Finland - sedan 1809 en del av Ryssland och dessförinnan Sveriges östra rikshalva.

Foto: iurii Konoval

I november 1917 förklarade det finska parlamentet att man ansåg sig ha statsmakten i storfurstendömet. 6 december - 100 år sedan i dag - deklarerade den nya regeringen landet som självständigt och ett par veckor senare erkände Lenin och de andra sovjetryska folkkommissarierna självständigheten.
Så långt maktens män, men det är rörelserna bland vanliga människor som skapar Finland.

I Torsten Ekmans färska bok ”Helsingfors röda fanor” berättas hur den finska självständighetskampen skedde parallellt med arbetarklassens kamp för demokrati och drägliga förhållanden, kvinnornas kamp för rösträtt, och gick rakt in i tvisten mellan finsk och svenskt.

De sociala konflikterna blev till slut outhärdliga, och i januari 1918 inleddes ett inbördeskrig mellan röda och vita - revolutionärer mot borgarklass - som slutade i blodbad.

Sedan följde vinterkrig och fortsättningskrig. Krigandet förhindrade länge all slags nationell enighet. Finland blev en nation av barn utan föräldrar, av offer och överlevare. På sina ställen värker ännu ärren. Men landet kunde byggas upp på nytt, i en tid av fredsvillkor och en ny politik.

Byggt vårt välstånd

Det finländska folket har - ibland mot alla odds - byggt en demokratisk, relativt jämlik och jämställd välfärdsstat. Ett fattigt jordbrukssamhälle har blivit ett rikt högteknologiskt kunskapssamhälle. Finländarna deltog dessutom i att bygga upp det svenska välståndet när de som arbetskraftsinvandrare gick in i till exempel Scania, skogsnäringen, Asea och Sandvik.

Då har vi inte pratat om all den arkitektur, design, konst, litteratur och musik landet givit världen.

”Vi får ändå inte stirra oss blinda på den senaste kvartalsrapporten, vår styrka och vår framtid som nation avgörs av hur väl vi tar hand om de svaga i samhället. Hur du och jag agerar, vårt individuella ansvar”.
Så skriver Stig Nygård i en krönika I Vasabladet i dag.

I den helt unika berättelsen om Finland ryms ändå nästan hela kontinentens oroliga 1900-tal.

Det är värt att fira.

ARTIKELN HANDLAR OM

Finland