Mejla

Felix Finnveden

Fler bostäder löser inte bostadskrisen

Det är för dyrt att bo

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bostadsbristen är rekordstor och ökar. I februari i år minskade antalet nyproducerade bostäder med 5 procent sett till hela Sverige. Som ett brev på posten kom nyheten i början av veckan att bostadspriserna stiger. För många är det säkert ett välkommet besked. Men för de som bor i en växande och snedvriden andrahandsmarknad är det ett bakslag.

Färre och dyrare bostäder ökar glappet mellan de med och de utan bostad, men samtidigt är lösningen inte endast att bygga mer. I rapporten "Flyttkedjor" från regionerna Skåne, Göteborg och Stockholm slås det fast att flyttkedjorna sällan når de som är längst från bostadsmarknaden.

Ineffektiva flyttkedjor

Länge har flyttkedjor setts som lösningen på bostadskrisen, nämligen att när nya bostäder uppstår startar de en reaktion på bostadsmarknaden som skapar rörlighet. Men det bygger på att det finns en variation av bostäder. Enligt rapporten finns det inga belägg för att flyttkedjorna i Sverige gör att människor utanför bostadsmarknaden kommer in.

De grupper som i dag har det tufft att komma in på bostadsmarknaden tjänar helt enkelt för lite för att få ett förstahandskontrakt eller köpa en bostad.

För politikerna verkar det bara finns en väg framåt. I januariavtalet finns flera förslag med fokus på att förenkla byggprocesserna men samtidigt ett förslag om att utreda marknadshyror. Resultatet blir nya bostäder som är för dyra för att skapa verklig rörlighet på bostadsmarknaden.

Smartare bostadspolitik

Antagligen leder den inslagna politiken till att fler människor binder upp sina livsbesparingar i bostadsrätter. De som köper sin bostad kommer fortsatt vilja ha ett system där deras pengar ökar i värde och därför rösta på den politik som bevarar en bostadsmarknad med hög efterfrågan. Kanske är det inte konstigare än att högerpolitiker bygger bostäder för fler högerväljare.

Men för att inte begränsa människors möjligheter i livet och cementera givna klassförutsättningar behöver vi ställa om till en smartare bostadspolitik. En bostadspolitik som inte endast fokuserar på att mer ska byggas. Utan också vad och för vem. Vi behöver bostäder för alla medborgare det är, förutom en rättighet i regeringsformen, en förutsättning för ett välmående samhälle med rörlighet och utvecklingsmöjligheter för alla.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.