ÅSIKT

Svett och trängsel i kollektivtrafiken

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Förseningar, svettig trängsel och ­ståplats. Många har börjat jobba igen efter ­sommaren och med det åter­kommer ­kaoset i trafiken. Storstadsbor ­brukar ­hånas för den djupa sucken de drar när tavlan visar att pendeltåget blir sju ­minuter sent.

Men en fungerande kollektivtrafik är helt avgörande för att få livspusslet att gå ihop.

När städer växer hamnar ­arbetsp­latsen och hemmet allt längre ifrån varandra. Åka till förskola, lämna barn, resa åt motsatt håll för jobb och ­sedan lyckas handla­ på hemvägen.

Tidtabellen styr våra liv

En stockholmare gör ungefär 350 ­resor med kollektivtrafiken varje år och när ­inte trafiken fungerar så stannar ­hela ­huvudstaden. Livet planeras efter tid­tabeller och glädjen är att få en ­sittplats på morgonen.

Därför vore det logiskt ifall politiker tyckte att det vore en självklarhet med satsningar på billiga resor, fler tunnel­banelinjer och bussar. I valtider kan det ­låta det så, men verkligheten ser ­annorlunda ut. För även om stock­holmare reser mycket är de också bland de mest missnöjda med kollektiv­trafiken.

Stockholmarna blir fler och fler och håller på att växa ur sin stad. I höst ­kommer nya befolkningsrekord att slås. Kollektivtrafiken är eftersatt. Det är ­ingen slump. Moderaterna har satsat pengarna på spårvagnar i innerstaden i stället för en rejäl utbyggnad av ­tunnelbanan och förstärkningar där ­det behövs.

Vi betalar allt mer

I våras kom en undersökning som ­visade att priset för att resa kollektivt har ökat fyra gånger snabbare än konsumentprisindex, den genomsnittliga pris­utvecklingen. Vi betalar mer ­ – men frågan­ är vad vi får för pengarna.

I glesbygden däremot är många ­hänvisade till bilen för att kunna ta sig till jobbet i tid. För dem är frågan om a­vgångstider och vart det går att resa ­avgörande. En fungerande kollektiv­trafik är inte bara en storstadsfråga.

Svett och trängsel, förseningar och missnöjdhet kan inte vara nyckelorden för det som borde hålla ihop Sverige.

ARTIKELN HANDLAR OM