ÅSIKT

Kvinnorna stressas sönder och samman

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Vård- och omsorgsanställda är en av de grupper där de anmälda arbetsskadorna ökar mest.
LEDARE

Arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad. Den slimmade arbetslinjen har sitt pris och det är framför allt kvinnorna som pressas allt hårdare i hemtjänst, på sjukhus och i skolor.

– Vi oroas över att den här trenden inte bryts, säger Håkan Olsson på Arbetsmiljöverket som i dag presenterar sin årliga rapport om arbetsskador.

– Man kan fråga sig vad som kommer att ske framöver om det inte görs krafttag på den svenska arbetsmarknaden. Ökningen av stressrelaterade åkommor är särskilt oroande, menar Håkan Olsson.

Kvinnorna ökar

Hans oro är i högsta grad befogad. Under många år gick arbetsskadorna ner, men nu ökar både arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Männen drabbas fortfarande mest, men det är kvinnorna som står för den snabba ökningen. De lyfter för tungt, jobbar i obekväma arbetsställningar, de stressar, hotas och i bland får de till och med stryk.

Det är inte svårt att se verkligheten bakom siffrorna. Allt fler äldre får allt mer vård i bostäder som inte alls är anpassade för hemtjänstpersonalen. De anställda tvingas ta mycket större ansvar på kortare tid och när klockan tickar är det lätt att ta en genväg som leder till skador på axlar och rygg.

Hot och våld

Kvinnor i vård- och omsorg är den grupp där arbetsskador och sjukdomar ökar allra mest. Det är också den grupp som har högst sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöverket konstaterar i en rapport att hot och våld framför allt förekommer inom ambulanssjukvård, akutsjukvård, psykiatrisk och geriatrisk sjukvård. Det är unga, oerfarna och ofta outbildade kvinnor som drabbas hårdast.

Lärare pressas av föräldrar som vill att barnen ska få bättre betyg, rapporterar Lärarnas riksförbund. Under förra året anmälde 245 lärare att de utsatts för hot eller våld som var så allvarligt att det ledde till sjukskrivning. Det är alltså elever som slår sina lärare.

Inte utanpå

Men alla arbetsskador syns inte utanpå, som Anna Herdy skriver i Kommunalarbetaren. En del skador känns bara i kroppen när du känner dig otillräcklig. När du inte hinner prata med den gamla, inte lyssna på barnets frågor. När du måste springa mellan dem som behöver dig. Det är då stressen ökar så mycket att den till slut blir skadlig.

För att råda bot på det måste arbetslivet bli drägligare, mindre flexibelt och mer mänskligt. Arbetsgivare i kommuner och landsting måste inse att färre anställda inte orkar göra mer på kortare tid. Det går inte utan att någon går sönder.

avEva Franchell

ARTIKELN HANDLAR OM