Regeringens prövning: svininfluensa-hösten

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vi står inför en höst i influensans tecken. Också i bästa fall, om massvaccineringen fungerar och svininfluensan inte blir värre, kommer 400 000 svenskar att drabbas. I värsta fall, med ett mer aggressivt virus och en långsammare vaccinering, kan det handla om fem miljoner enligt Smittskyddsinstitutet och Social-styrelsen.

Världshälsoorganisationen WHO slog för en dryg månad sedan fast att Svininfluensan nu är en pandemi.

Ingen nordisk vaccintillverkning

WHO räknar med att ett vaccin kan vara klart att distribueras under september. De svenska myndigheterna hoppas att landstingen börjar vaccinera inom några dagar efter att de första doserna kommit, och att allt sedan går som planerat.

Det återstår att se. Sverige är – som Aftonbladets ledarsida tidigare påpekat – beroende av att det brittiska

företaget Glaxosmithkline lever upp till de avtal som tecknats, just när hela

världen ska vaccineras. Planerna på en egen nordisk vaccinframställning skrotades av regeringen Reinfeldt.

Planeringen förutsätter också att samarbetet mellan de ansvariga statliga myndigheterna och landstingen fungerar. På den punkten finns brister. Smittskyddsutredningen, som lämnade sitt betänkande för en dryg månad sedan, pekar bland annat på otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheterna och dåligt stöd till landstingen.

Första fasen har gått bra

Svenska myndigheter har klarat hanteringen av svininfluensans första fas bra, om än med en del problem. Det som återstår kommer ytterligare att pröva det svenska samhällets krisberedskap.

Dagens influensa är en påminnelse, om inte annat, om att krisberedskapen måste förbättras ytterligare. Frågan är inte om, utan när, världen kommer att drabbas av en ännu allvarligare pandemi.

IP

Publicerad: