ÅSIKT

Män dör hellre än pratar om sina känslor

avAlexander Hallberg

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I mätning efter mätning hamnar Sverige i topp, vare sig det handlar om vilka som har bäst välfärd eller vilket land som har den lyckligaste befolkningen. Sverige är ett föregångsland på många sätt och få människor har det så gott ställt som svenskarna. Ändå har 1190 familjer tvingats hitta närstående döda genom självmord under 2017. Bland män ökade antalet från föregående år och av de 1190 är det 840 familjer som mist en bror, en son eller en pappa till självmord. Nya siffror från Socialstyrelsen påminner oss igen om livets bräcklighet.

Sedan 2015 arbetar Folkhälsomyndigheten, på regeringens uppdrag, med att samordna och intensifiera det förebyggande arbetet i landet och på det sättet rädda liv. Men än så länge verkar den svenska självmordsepidemin fortsätta i oförminskad takt, framförallt bland unga där siffrorna legat på samma nivåer sen 1990-talet. Siffrorna kan tyckas vara oförklarliga men i det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention hittar vi ledtrådar. Både till orsaker och vad som kan göras.

Dör hellre

Personer i socialt mindre gynnade grupper, som de med låg inkomst eller låg utbildningsnivå, är i riskgruppen för självmord. Därför behöver samhället ett väl rustat skydd med socialförsäkringar och arbetsmarknadsåtgärder. Generös tillgång till alkohol, vapen och starka läkemedel är också, föga förvånande, faktorer som leder till ökad risk för självmord. Men framförallt är det få som söker hjälp när de mår dåligt. I synnerhet män är benägna till att undvika vård eller att prata med någon närstående om hur de känner. De dör hellre.

Prata om det

Vården och skolan har ett stort ansvar att arbeta preventivt och måste bli bättre rustade för kunna hantera unga med självmordstankar. Men det är tydligt att det inte räcker. Fortfarande är psykisk ohälsa av många betraktat som skamligt och det är bara tillsammans vi kan bryta tabut. Så släpp mobilen och fråga männen i din omgivning hur de mår - och verkligen lyssna på svaren. På så sätt kanske vi undvika att förlora en son, en bror eller en pappa till. Det är vi skyldiga dem.

ARTIKELN HANDLAR OM