ÅSIKT

Sverige har råd med trygga förlossningar

avLedarredaktionen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: TECKNING ROBERT NYBERG

– Det är så vi gör vi barnmorskor, vi älskar vårt jobb och låter det fortsätta, men det är på bekostnad av vår egen hälsa.

Så sa barnmorskan Petra Vinberg Linder i en intervju med SVT i veckan. Då hade hon gått av ett arbetspass på Södersjukhuset i Stockholm där hon inte hann kissa på tio timmar och hon blödde genom byxorna för att det inte finns tid att byta mensskydd.

Bilden är inte unik för Stockholm. Krisen i förlossningsvården är nationell.
På grund av dåliga löner och försämrad arbetsmiljö är det svårt att rekrytera barnmorskor. På grund av köer till utbildningen är det svårt att bli barnmorska. På grund av centraliseringsiver eller besparingshets lägger förlossningsenheter över landet ned.

Sedan ­millennieskiftet har skatterna sänkts med 248 miljarder kronor, en förmögenhetsomfördelning som till slut slår mot välfärden.

Sverige har råd att garantera barnmorskorna en bra arbetsmiljö och föräldrar en trygg förlossning.