ÅSIKT

DET BLIR EN DYSTER HÖST

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Nästan en halv miljon människor har lämnat a-kassan och är hänvisade till socialen om de blir arbetslösa

Foto: lågkonjunktur Mer än hälften av de svenska hushållen tror att den egna ekonomin kommer att försämras.

5 augusti 2008. Under sommaren har ordet lågkonjunktur gjort sitt återtåg i den ekonomiska rapporteringen. Bolagsrapporter som varnar för lägre vinster har följts av varsel från flera svenska storbolag. Och fler lär det bli. Sony Ericsson, Volvo personvagnar och Autoliv är några av de företag som planerar att göra personalneddragningar. Arbetsförmedlingens prognoser förutspår ökad arbetslöshet under hösten.

–?Den sämre konjunkturen syns redan i den konkurrensutsatta industrin. Sedan följer en inhemsk avmattning i tjänstesektorn och i finanssektorn, säger Niclas Andersson, utredare på Arbetsförmedlingen till Dagens Nyheter.

Hälften befarar sämre ekonomi

Konjunkturinstitutets general­direktör Mats Dillén tycker inte att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur än, men medger att den är nära. Mer än hälften av de svenska hushållen tror att den egna ekonomin kommer att försämras under det kommande året. Konjunkturinstitutets barometer visar också att de svenska hushållen inte haft en så pessimistisk syn på landets ekonomi på 15 år.

Finansministern är lugn

Hur väl är Sverige rustat för att möta en lågkonjunktur? Finansminister Anders Borg oroas inte av SCB:s kvartalssiffror som visar att tillväxten i den svenska ekonomin bromsar in. Han flaggar för satsningar på infrastruktur och fortsatta skattesänkningar som ska stimulera ekonomin i höstens budget.

Det är svårt att dela Anders Borgs lugn. Samtidigt som landets ekonomi sviktar står rekordmånga utan försäkring vid arbetslöshet. Nästan en halv miljon människor har lämnat a-kassan och är hänvisade till socialen om de blir arbetslösa. Samtidigt leder de tuffare reglerna i a-kassan till att allt fler som fortsatt att betala sin medlemsavgift blir utförsäkrade.

Bidragen riskerar att skena

Under 2007, när högkonjunkturen fick sysselsättningssiffrorna att slå i taket, ökade kostnaderna för socialbidrag i hälften av Sveriges kommuner. Drygt 40 procent av kommunerna angav att regeringens arbetsmarknadspolitik bidragit till ökningen. När konjunkturen nu vänder riskerar kostnaderna för socialbidrag att skena.

Den borgerliga regeringen har målmedvetet monterat ned de sociala skyddsnäten i Sverige. Rädslan för arbetslöshet ska hålla nere lönerna och leda till ökad sysselsättning. Så var det i alla fall tänkt. Politiken har samtidigt bidragit till att skapa något annat: Den otrygghet och oro som nu hotar att bromsa landets ekonomi.

JJ

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik