ÅSIKT

Natomedlemskap inget för Sverige

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: GEMENSKAP UTAN MEDLEMSKAP Sverige med sin alliansfrihet kan fungera som ett föredöme för länder som Georgien, Ukraina och Azerbajdzjan. Gemenskap behöver inte betyda medlemskap i Nato.
LEDARE

4 JULI 2002. Två tidigare fiender har nu överbryggat 50 års splittring, sa president George W Bush när det historiska samarbetsavtalet mellan Nato och Ryssland undertecknades i Rom nyligen.

Avtalet var en milstolpe i den väldiga förändring som den västliga försvarsalliansen just nu genomgår. Ryssland får ett slags halvt medlemskap i Nato. Ryska politiker får sitta med vid bordet när de "riktiga" medlemmarna diskuterar, men de saknar vetorätt i alla viktiga frågor.

Dags för nästa steg

I morgon, fredag, inleds nästa steg. I Riga samlas då representanter för tio länder som ansökt om fullvärdigt medlemskap i Nato för att diskutera sina gemensamma positioner inför de avslutande förhandlingarna. I november fattar Nato sitt beslut, vilket kommer att innebära en expansion som tränger djupt in i det gamla Sovjetblockets intressesfär.

I Sverige har folkpartiet och ett dussin borgerliga ledarsidor tagit Natos utveckling som intäkt för att förnya sina krav på ett svenskt medlemskap. Om alla andra är med, vad finns det då för skäl för Sverige att stå utanför?

Frågan är motiverad. Det säkerhetspolitiska landskapet är i grunden förändrat. På europeisk mark får Nato rollen som en samlande säkerhetspolitisk organisation, från att under det kalla kriget ha varit en av parterna i en global - och europeisk - konflikt.

Men svaret är fortfarande nej. Sverige bör inte gå med i Nato.

Alliansfriheten har aldrig varit beroende av det kalla krigets logik. Alliansfrihetens syfte är att öka Sveriges handlingsutrymme i internationella konflikter i allmänhet, inte bara i den gamla konflikten mellan Öst och Väst. Den ger Sverige en möjlighet att agera självständigt och oberoende i internationella sammanhang. Den principen är fortfarande giltig.

Kan ge en bredare syn

Inte minst inom EU kan Sverige göra stor nytta som en av få icke-medlemmar i Nato genom att arbeta för en bredare syn på säkerhetspolitiskt arbete, som inte bara innefattar militära medel. Alliansfriheten betyder också att vi aktivt kan driva en internationell nedrustningspolitik, något som skulle försvåras om vi kröp in under Natos kärnvapenparaply.

Dessutom tjänar även Nato på att länder som Finland och Sverige väljer att stå utanför. På det viset får regioner som ligger bortom Natos utvidgade gräns, med länder som Georgien, Ukraina och Azerbajdzjan, förebilder som visar att det går att stå utanför och ändå upprätthålla vänskapliga förbindelser med Nato.

Det kan bli en uppgift för ett alliansfritt Sverige.

JB