ÅSIKT

Riksbankens mål måste diskuteras

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
Ny på jobbet Riksbankschefen Stefan Ingves avser inte att lägga om penningpolitiken.
LEDARE

– Låt mig vara extra tydlig. Riksbanken har ett mål för penningpolitiken, det är att upprätthålla fast penningvärde.

Den nye riksbankschefen Stefan Ingves var noga med att förklara riksbankens linje när han framträdde offentligt för första gången i Umeå i går. Han var också så tydlig en riksbankschef får vara om att det blir fler räntehöjningar. Den ekonomiska utvecklingen är i linje men något starkare än vi bedömde i december, sade han. Det betyder höjd reporänta, sannolikt redan 23 februari trots att arbetslösheten och obalansen på arbetsmarknaden består.

Har skapat osäkerhet

Riksbanken har varit otydlig och skapat stor osäkerhet kring hur den värderar olika faktorer som vägs in i besluten om reporäntan, den ränta som styr vanliga räntor. Otydligheten har underminerat förtroendet för Riksbanken hos politiker och hushåll. Kritiken har varit stark. Med sin betoning av riskerna med stigande fastighetspriser har Riksbanken agerat som om stabilitet på fastighetsmarknaden vore ett nytt mål.

Kritiken verkar ha tagit skruv. Huspriserna är inte avgörande för räntebesluten, försäkrade riksbankschefen i går i ett välgörande klarläggande.

Inga nya mål

Inflationsmålet om 2 procents ränta med en marginal på plus/minus 1 procent är det överordnade målet och Riksbankens instrument för att upprätthålla fast penningvärde. Riksbanken har inga nya mål men enligt riksbankslagen kan och ska Riksbanken dock även stödja riksdagens allmänna mål om tillväxt och hög sysselsättning.

Enligt Stefan Ingves kan tillfälliga avvikelser från inflationsmålet tillåtas vid allvarliga samhällsstörningar när den reala ekonomiska stabiliteten hotas, som vid stora oljekriser, krig och naturkatastrofer.

Ska det alltså behövas krig för att Riksbanken inte ska hålla en reporänta som pressar inflationen klart under 2 procent, som skett i nästan 10 år?

Den nye riksbankschefen är inte lika vältalig och karismatisk som sina föregångare. Å andra sidan var han rak i sin programförklaring och lite ödmjuk i sina försök att räta ut frågetecken. Sverige har en av världens mest öppna riksbanker. Det är bra, även om det ibland leder till osäkerhet om var Riksbanken står.

Tydligt är att Ingves inte avser att lägga om penningpolitiken och att han tänker fortsätta att arbeta för en mer flexibel bedömning av räntepolitiken och därmed ökad självständighet för Riksbanken.

En översyn behövs

Sådana beslut är inte Riksbankens ensak. Frågan om vilka mål Riksbanken ska ha, hur långt ”flexibiliteten” får drivas är angelägenheter för hela folket. Riksbankens trovärdighet och legitimitet måste vara stor hos hushåll och löntagare. Därför behövs en diskussion och översyn av Riks-bankspolitiken och Riksbankens mål. Med mål inte bara för inflationen utan också för sysselsättningen skulle legitimiteten öka.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM