ÅSIKT

Födande kvinnor kan inte skickas till Finland

Foto: Andreas Bardell / AFTONBLADET / 2916
Stefan Löfven åker på sjukvårdsturné.
LEDARE

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Födande kvinnor och nyförlösta barn fick flygas från Uppsala till Finland.

När belastningen varit för hög har Akademiska sjukhuset i Uppsala löst platsbristen genom att hyra vårdplatser på Åbo universitetssjukhus. Under högsäsongen förra sommaren hade Uppsala två stående platser på det finska sjukhuset.
Det är inte bara Nya Karolinska som har problem.

Löfven på turné

När statsminister Stefan Löfven i morgon inleder sin vårdturné i just Uppsala kommer han att se hur platsbrist, överbeläggningar och utlokaliseringar blivit ett nationellt problem. Sjukvårdskrisen finns i hela landet och den skapar verklig otrygghet.
Tänk att inte ens veta i vilket land man ska föda sitt barn.
Under de senaste fem åren har överbeläggningarna på våra akutsjukhus ökat dramatiskt. Statistik från OECD visar att Sverige nu har lägst antal vårdplatser i hela EU. Många vårdplatser hålls stängda för att det saknas sjuksköterskor. De har gått i pension eller slutat för att pressen på hårt ansträngda avdelningar blivit för stor. De har slutat för att lönen varit för låg och bemanningsbolaget betalat så mycket bättre.

Vården kräver resurser

Sjukvården har blivit väljarnas viktigaste fråga och det är väl egentligen självklart. Vården är en fråga av existentiell natur, den handlar om liv och död och det är därför väljarna tycker att den är så viktig. Det är bra att Stefan Löfven med sin vårdturné visar att han tar väljarnas oro på allvar.
Regeringen inser redan att vården kräver resurser, finansminister Magdalena Andersson menar att vården behöver ett tillskott på 20 miljarder kronor under kommande mandatperiod, 2018–2022. Det är en tredjedel av kostnaderna för Nya Karolinska, skandalsjukhuset där barn skadas för att de inte får plats på intensiven.

Satsa på vårdcentralerna

Stefan Löfven kan rasa över det moderata bygget av Nya Karolinska, men han måste också ha svar på den nationella krisen. Det handlar om arbetsmiljö och löner, för patienternas skull måste sjukvården ha en helt annan personalpolitik. Sjuksköterskeyrket kan inte längre ses som ett kall. Stängda vårdplatser måste öppnas igen och sjukhusen måste dimensioneras för att vi svenskar blir allt fler och allt äldre.
Sjuvårdsminister Annika Strandhäll måste dessutom ta ansvar för primärvården. Sverige har gott om läkare, men de finns på sjukhusen trots att de skulle göra större nytta på vårdcentralerna.

En stark primärvård kan upptäcka sjukdomar i tid. Den kan lindra lidande och givetvis avlasta akutsjukhusen.

Nya Karolinska byggdes som en symbol för den svenska sjukvården. Det blev ett haveri och nu är det regeringens ansvar att rädda resten av vården.