ÅSIKT

En budget i grått

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Arbetslösheten kommer att förfölja regeringen

Foto: Nådiga luntan – en grå budget kosmetiskt klädd i lila. Men Anders Borgs budgetförslag ger inga fler jobb.

17 OKTOBER 2006. När Anders Borg i går tog den traditionella budgetpromenaden hade han med sig de förslag alliansen gått till val för att genomföra. Mer till den som har ett arbete, hårdare villkor för sjuka och arbetslösa.

Skatterna sänks med 42 miljarder kronor, framför allt genom ett arbetsavdrag. Förmögenhetsskatten halveras nästa år för att helt avskaffas under mandatperioden. Hushållsnära tjänster ska subventioneras och arbetsgivarnas medfinansiering av längre sjukskrivningar tas bort.

Samtidigt sänks ersättningen i sjukförsäkringen. Arbetslöshetsersättningen ska trappas ner. Efter 200 dagar sänks den till 70 procent av lönen. Efter 300 dagar upphör den helt.

10 000 nystartsjobb

Arbetsmarknadsåtgärderna dras ner, med närmare 60 000 platser. Anställningsstöd, plusjobb, utbildningsvikariat och friår är några av de åtgärder som avskaffas.

I stället siktar regeringen på 10?000 nystartsjobb.

Inte minst från företagsorganisationer kom i går besvikna kommentarer över att inte mer görs för att skapa arbetstillfällen.

Sverige blir gråare. Det blev inget besked om fortsatta trängselavgifter i Stockholm. Budgetavsnittet om energi handlar mycket om marknaden, mindre om nya åtgärder för effektivare energianvändning och biobränslen. Den gröna skatteväxlingen, som fått beröm av bland annat OECD, ska avbrytas.

Politik för de friska och starka

Regeringen höjer avgifterna till arbetslöshetskassorna, samtidigt som skillnaderna mellan olika branscher ökar. Anställda inom yrkesområden med stor risk för arbetslöshet får de största höjningarna av sina avgifter.

De som har den sämsta arbetsmiljön och minst chans att påverka blir de största förlorarna när Arbetsmiljöverket slaktas och Arbetslivsinstitutet läggs ned.

Det är en politik med skattesänkningar för dem som är friska och har ett arbete, men sänkta ersättningar och hårdare villkor för dem som är sjuka eller arbetslösa. En politik som kommer att öka klyftorna, på arbetsmarknaden och i samhället.

Klyftorna ökar också genom alliansens bostadspolitik. Fastighetsskatten ska avskaffas och ersättas med en låg kommunal avgift. Vinnarna är framför allt villaägare i de rika storstadskommunerna.

Det blir inte något mer investeringsstöd till hyresrätter. Räntebidragen avskaffas, satsningen på ungdomars boende avbryts. Klasspolitiken är tydlig.

Detta är inte nytt. Linjerna fanns i Bankerydsöverenskommelsen och de bar den borgerliga valrörelsen.

Regeringen hävdar att politiken kommer att stärka drivkrafterna för arbete. Det ska ”löna sig att arbeta”.

Det är inte omöjligt att politiken faktiskt kommer att innebära fler arbetssökande än i?dag. I budgeten resoneras om drivkrafter, marginaleffekter och risken att generösa stödsystem hindrar människor från att hitta nya jobb. Den öppna arbetslösheten kommer att öka, det medger också regeringen.

Fler arbetslösa, färre jobb

Frågan är om det var problemet med tillgång på arbetskraft som regeringen fick väljarnas mandat att lösa. För de flesta handlade valrörelsens debatt om jobbskapandet antagligen om hur det skulle bli fler arbeten att söka, inte om hur ännu fler arbetslösa skulle söka arbeten som inte finns.

Anders Borg fick i?går frågan vad han skulle rekommendera en arbetslös som nu får sin ersättning sänkt men som inte ser någon ny arbetsmarknad öppna sig.

Det är en fråga som kommer att förfölja den nya regeringen.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM