ÅSIKT

Rätt att erbjuda utsatta sexkurs

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Moderat går emot partivänner i Stockholm

Foto: TRONS/TT
Foto: RIKSDAGEN
Ulrika Karlsson (M) är ordförande för riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Hon uppskattar vad Stockholm vill göra för tiggande EU-migranter.

I går uppmärksammade Dagens Nyheter att Stockholm, Malmö och Göteborg gemensamt ansökt om 8,7 miljoner kronor från Europeiska socialfonden till ett projekt med namnet Bättre hälsa.

Projektet ska vända sig till kvinnor som tillfälligt vistas i Sverige, som saknar bostad och försörjer sig genom att tigga.

Enligt projektbeskrivningen vill de tre storstadskommunerna "stärka kvinnor ur ett hälsobefrämjande perspektiv".

I fel ände?

Ihop med bland andra Riksförbunder Romer i Europa, RFSU, Frälsningsarmén och Räddningsmissionen vill man erbjuda cirka 250 kvinnor från Rumänien och Bulgarien kurser och utbildningar för att bidra till ökad kunskap om egenvård, före­byggande hälsovård, sexuell hälsa och ge information om till exempel preventivmedel.

Kurserna har inte ens börjat, men i Stockholm - som inte kommer bidra med någon extra finansiering - är redan föremål för konflikt.

Moderaterna i huvudstaden tycker att kurser i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för EU-migranter är att "börja i fel ände" och Kristdemokraterna är emot projektet eftersom det "knappast" kommer lösa fattigdom och utanförskap.

Man häpnar.

Vid FN:s internationella befolknings- och utvecklingskonferens i Kairo 1994 slog man fast att världens regeringar är skyldiga att "säkerställa att kvinnor och män har tillgång till information, upplysning och tjänster som krävs för att uppnå god sexuell hälsa och utöva sina reproduktiva rättigheter och skyldigheter".

Man fastslog också att tillgång till sådan hälsovård ihop med rättigheter och information är avgörande för samhällens utveckling och för att utrota fattigdomen.

Styr svensk politik

Insikten om att brist på preventivmedel, sexualupplysning, tillgång till säker abort och mödrahälsovård påverkar kvinnors hälsa och på så sätt försvårar deras deltagande i arbete, studier och samhället har länge styrt svensk politik - både här hemma och utomlands.

Därför är vi i dag ett av världens främsta länder vad gäller tillgång till preventivmedel, barnmorskor, sexualundervisning och rätt till abort.

"Förhoppningen är att projektet ska bidra till utveckling för kvinnorna. Den process som startar i kvinnorna kommer inte, och ska inte fullföljas i Sverige", står det skrivet i ansökan.

Enligt utrikesdepartementet blir romer från Bulgarien och Rumänien ofta styvmoderligt behandlade i sina hemländers hälso- och sjukvård. De saknar ofta identitetshandlingar och får sällan tillgång till skolundervisning. Det bidrar också till bristande kunskap om hälsovård.

Ulrika Karlsson är moderat riksdagsledamot och ordförande för riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Hon är dessutom internationellt invald i exekutivkommittén för European Parliamentary Forum, EPF, som arbetar med befolknings- och utvecklingsfrågor samt SRHR.

– I grunden tycker jag att det Stockholm gör är bra. Det är alltid bra att utbilda människor i SRHR, men inte bara kvinnor och inte bara EU-migranter. Dessutom är det bra att Stockholms skattebetalare inte betalar detta. Sen kan jag ju tycka att det är finns en del frågetecken och det är viktigt att Stockholms vänstermajoritet inte nöjer sig med det här.

Välstånd och frihet

I debatten påstås det att kvinnorna som deltar i kursen ska ersättas ekonomiskt, men enligt socialborgarrådet Ewa Larsson (MP) kommer det i Stockholm bara handla om hygienprodukter och smörgåsar.

Ulrika Karlsson (M) igen:

– Sexuell rådgivning är jätteviktigt om man vill komma till rätta med allt ifrån könsstympning till barnbröllop, även om det här projektet inte rör just sådant. SRHR är nödvändigt att arbeta med om man vill bygga välstånd och frihet.

Så varför vill inte kristdemokrater och moderater i vår huvudstad hjälpa till att bygga välstånd och frihet?

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM