ÅSIKT

Vi behöver alla de nya

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Stormvindar drog in över Sydsverige i går med upp till 29 meter per sekund i Skåne och Halland. Klimatfrågan blev en av de stora politiska frågorna 2006. 2007 inleddes lika ödesmättat.

Klimatförändringarna ger upphov till stora flyktingströmmar i världen redan nu. I framtiden kan de nå också vår del av klotet. I dag är det världens krigs- och konflikthärdar som avspeglas i strömmen av flyktingar, asylsökande och invandrare till Sverige.

Strömmen ökar

Förra året sökte cirka 24?000 personer asyl. Flest nya flyktingar kom från krigets Irak. Särskilt många också från Somalia där inbördeskriget rasat sedan i somras. När nu det öppna kriget tycks vara över, efter Etiopiens militära stöd till Somalias regeringsstyrkor, har flyktingströmmen åter ökat.

Sverige är för närvarande ett av få länder i EU som tar emot fler flyktingar. I nästan alla EU-länder har hårdare och mer restriktiva lagar i stället minskat asylströmmarna. I den nya svenska utlänningslagen har begreppet ”humanitära skäl” som grund för att få skydd, ersatts med ”synnerligen ömmande omständigheter”, en formulering som öppnar en möjlighet för krigens offer.

Ömsesidiga behov

Sverige måste fortsätta att driva på för en sådan humanare migrationspolitik i EU. Det ”Festung Europa” som blivit allt tydligare är ett misstag från det välmående, rika EU. Inte bara för att det är inhumant och uttryck för bristande solidaritet, utan också för att Europa behöver en växande befolkning, behöver armar och händer för att klara sin åldrande befolkning. Det handlar om ömsesidiga behov.

I Sverige ökade befolkningen starkt förra året. Barnafödandet blev det högsta på 12 år, 106?400 barn föddes. Samtidigt invandrade 96?800 personer hit. Sverige behöver dem alla, de nya svenskarna.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM

EU