ÅSIKT

Dags att tänka om, LRF

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Verksamhet med potential.
LEDARE

I veckan pågår beredningen om miljarderna i det stora landsbygdsprogrammet, LBU, för åren 2007–2013 mellan regeringen och samarbetspartierna.

Det handlar om en storsatsning på nära fem miljarder per år. Fokus ska tydligare än hittills ligga på att främja företagande som stärker både lantbruket och landsbygdsföretagens konkurrensförmåga. Men bönderna bromsar.

Märkligt förlegad syn

LBU-programmet handlar om ett mycket bredare perspektiv på landsbygdsutveckling än tidigare. Därför har också diskussionerna om pengarna varit het. Lantbrukarnas organisation, LRF, försöker bromsa att nya typer av verksamheter ska få stöd, de vill ha kvar EU:s gamla krav på en koppling till traditionellt jordbruk. Nöt-och grisbönder, spannmålsodlare, ”traditionalister” ska ha pengarna, anser LRF.

Det är en märkligt förlegad syn hos en organisation vars medlemskår och framtidsutsikter utan en breddad och förnyad verksamhet snart är historia. Vad LRF protesterar mot är att stöd till kommersiella hästföretag som turridning, hästturism, ridskolor, uthyrning av stallplatser, ridleder, hästbyar, travbanor ska få del av landsbygdsutvecklingspengarna. Det handlar också om lantbruksföretag med kombinationsverksamhet, bed and breakfast, gårdsbutik, weekendridning, semesterpensionat för djur och andra nya verksamheter.

Inser inte LRF att hästar behöver allt det som bönderna har: stora arealer för bete och motion, mycket foder, stallar och – arbetskraft?

Har insett potentialen

Regeringen vill satsa dubbelt så mycket som tidigare på allmänt främjande av landsbygdens småföretag, sysselsättning, innovationer och attraktionskraft. Både jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och näringsminister Thomas Östros har insett hästnäringens utvecklingspotential. Det borde LRF också göra, för sin egen skull.

LA