Vässa besluten om "eko-effektiviteten"

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-07-13

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Centerns opinionssiffror är usla, men Maud Olofsson kan hoppas att det går uppför i Jämtland nästa vecka. Hennes parti har viktiga frågor under EU-ordförandeskapet, till skillnad från Kristdemokraterna och Folkpartiet. På mötena i Åre ska energi- och miljöministrarna lägga grunden till en ny strategi för miljöarbetet.

Olof Johansson talade om ”kretsloppssamhället”. Maud Olofsson säger ”ekoeffektiv ekonomi”.

Vad parollen betyder i praktiken är något oklart. Stockholm Environment Institute har presenterat en ambitiös rapport inför diskussionerna i Åre. Där finns analyser och goda exempel på grön ekonomi, men få konkreta förslag till EU-beslut.

Om Centerpartiets ”eko-effektivitet” ska bli mer än allmänt prat måste ministrarna knyta samtalen i Åre närmare till EU:s dagordning.

Maud Olofsson har redan lyckats på ett område. Med hjälp av sin skicklige statssekreterare Ola Alterå har hon tagit tag i förhandlingarna om energieffektivitet. Höstens arbetsprogram tar upp en rad viktiga punkter.

Om Maud Olofsson lyckas få igenom kommissionären Andris Piebalgs förslag och få fart på medlemsländerna kan energisparandet bli en av de stora framgångarna för EU-ordförandeskapet.

Däremot är det tunnare med förslag på Andreas Carlgrens område. Några finns förhoppningsvis i det informella papper som kommissionen tar fram inför Åre, men Carlgren måste också bli mer konkret.

Vad kan det handla om?

Slutsatserna måste rimligtvis behandla hur EU:s politik för jobb och tillväxt, Lissabonstrategin, ska se ut i framtiden. Miljöministrarna borde lyfta fram hur ambitiösa miljökrav stimulerar ny teknik, föreslå skärpta regler om grön upphandling, och lära av de länder som har haft större miljöinvesteringar i sina krispaket än EU.

Andreas Carlgren måste också fila på nya indikatorer om gröna jobb och om tillväxt med låga koldioxidutsläpp, som regeringarna kan använda när de jämför sina framsteg.

Biologisk mångfald brukar sägas vara en svag punkt för Centerpartiet. Miljöministern kan överraska kritikerna genom att visa hur skyddet av ekosystem förbättrar ekonomin.

Hushållningen med råvaror borde vara ett annat ämne. EU arbetar redan med en råvarustrategi, men tyngdpunkten ligger på industrins behov.

Miljöministrarna borde använda tillfället till att stoppa in förslag om resurseffektivitet, som bättre återvinning och en översyn av det så kallade ekodesign-direktivet om produkter.

Framför allt behöver EU en bra uppföljning av besluten om ekoeffektivitet. Det låter kanske tråkigt och ger inte stora politiska poänger. Men lyckas Andreas Carlgren förhandla fram ett tydligt uppdrag till EU-kommissionen att granska medlemsländernas arbete med en grönare ekonomi så vore det en stor framgång.

Följ ämnen i artikeln