ÅSIKT

Hennes kaos slår mot sjuka

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: lasse allard
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson får lappa och laga på gamla misstag. Men i slutändan är det ändå de svårt sjuka som får betala priset för regeringens haveri.

8 december 2009. Sjukförsäkringen

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson vill inte framstå som hjärtlös. Det är lätt att förstå.

I fredags försökte hon visa en smula medkänsla med de cancersjuka människor som på grund av sjukförsäkringens nya regler tvingas söka nytt arbete. Snabba förändringar utlovades.

Kanske hoppades Husmark Pehrsson också återta en del av initiativet i debatten om sjukförsäkringen. Regeringen plågas av rubriker om de praktiska konsekvenserna av den ”rehabiliteringskedja” som bit för bit införts de senaste 18 månaderna.

Som statsminister Reinfeldt i går uttryckte saken vid sitt besök i Karlstad: ”Det finns inga perfekta stora reformförändringar som alltid blir rätt direkt”.

Sanningen är att Husmark Pehrsson skapat kaos, och medan hon försöker reparera tidigare misstag begås nya.

Vid årsskiftet kommer omkring 17?000 personer att kastas ut från försäkringskassan. Rehabiliteringstrappan innebär att deras ersättningsdagar tar slut.

Först i morgon, den 9 december, fattar riksdagen beslut om reglerna för ersättning. Då återstår tre veckor för myndigheter, a-kassor, arbetsgivare och sjuka att hitta lösningar.

I många fall kommer det inte att fungera.

Littorin full av förtröstan

TCO varnade i förra veckan för att de regler som nu införs är fulla av fallgropar. A-kassorna säger att de omöjligt kan räkna ut vilken ersättning de 17?000 sjuka har rätt till efter nyår. Reglerna är alltför oklara.

Arbetsmarknadsminister Littorin är dock full av förtröstan. Till nästa vecka utlovas ett klargörande. Då återstår två veckor innan utförsäkringen börjar.

Problemen kan inte vara en nyhet.

Sedan den nya politiken först presenterades har remissinstanser larmat för att människor kommer att komma i kläm. Försäkringskassan, de fackliga organisationerna och kommunerna har varnat för att människor lämnas utan möjlighet att försörja sig.

Till och med Husmark Pehrssons egna tjänstemän har pekat på risken att socialbidragen kommer att öka.

Inte hjärtlöst – men väl hjälplöst

Inget har dock stoppat ministern, som fortsätter att tala om utförsäkringen som en ”möjlighet”.

Panikförändringar av detaljer, som fredagens utspel, innebär inte att regeringen återtar kontrollen. De demonstrerar tvärt om att systemet inte fungerar.

Och medan Husmark Pehrsson lappar på gamla misstag fattar riksdagen, på hennes förslag, beslut om nya.

Det är möjligen inte hjärtlöst, men hjälplöst. Och det är svårt sjuka människor som betalar priset för regeringens misslyckande.

IP