ÅSIKT

Flytta statliga jobb från Stockholm

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: I dag finns hälften av statens myndigheter i Stockholms län. Enligt regeringen är det för mycket.
LEDARE

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi vill att fler statliga myndigheter ska ha sina kontor utanför Stockholm. Det skriver de på Dagens Nyheters debattsida.

Som Shekarabi och Löfven konstaterar i sin artikel finns i dag drygt hälften av myndigheterna i Stockholms län, och över hälften av landets statsanställda arbetar i någon av våra tre storstadsregioner.

Effektivare utanför storstäder

I många fall skulle antagligen myndigheterna fungera effektivare utanför storstäderna. Kostnader för lokaler skulle ofta bli lägre och möjligheterna att rekrytera och behålla personal skulle faktiskt kunna förbättras. Dessutom kan statliga jobb skapa en mer sammansatt arbetsmarknad också i det producerande Sverige som vi trots allt är beroende av.

Men Shekarabi och Löfven hoppas på mer än så. I dagens artikel talar de om hur människor och landsändar känner sig övergivna av centralmakten, och om behovet av att hålla ihop landet.

Håll samman Sverige

Och just att hålla samman Sverige är ett av politikens viktigaste uppdrag. Men frågan är om utflyttning av statliga verk är svaret på den utmaningen?

För de människor på landsbygden - eller i städernas förorter - som upplever hur samhällsservicen försvinner och tryggheten urholkas handlar det snarare om närvarande poliser, ett betalningssystem som fungerar eller om möjligheten att köpa mat och bensin på hemorten.

Tåg som går i tid

Det handlar om busslinjer och om tåg som går i tid, och det handlar förstås om att bredbandsanslutning. Skolsystemet och vården måste finnas där för alla, oavsett var vi bor.

Det är bra att regeringen undersöker möjligheterna att flytta myndigheter och statlig verksamhet till orter utanför storstäderna. Det kan göra verksamheterna effektivare och många halvstora städer mer attraktiva.

Men för att komma åt den känsla av utanförskap, övergivenhet och sviken tillit som Shekarabi och Löfven skriver krävs så mycket mer.

ARTIKELN HANDLAR OM