ÅSIKT

Sjuksköterskor får slavlöner i Sverige

Foto: ARBETSMARKNADEN FÖRFALLER Bristen inom sjukvården är stor och fram till 2022 måste 27 000 sjuksköterskor rekryteras. Bemanningsföretaget Orange står för en del av ”lösningen” – att hyra ut utländska sjuksköterskor till svenska landsting och kommuner för orimligt låga löner.
LEDARE

19 maj 2016. Arbetsmarknad

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är snart sommar och alldeles strax kommer vi att översköljas av larm om brist på vårdplatser, växande vårdköer och inte minst brist på personal.

Fram till 2022 måste det rekryteras 27 000 sjuksköterskor, enligt arbetsgivarorganisationen SKL. Annars kommer svensk sjukvård inte att fungera.

Så hur löser vi vårdkrisen? Hur får vi fler att vilja arbeta som sjuksköterskor i Sverige? Ett svar vore att faktiskt betala syrrorna en lön som motsvarar ansvar och arbetsinsats. Minst 25 000 i månaden, kräver sjuksköterskestudenterna.

Eller så svarar man med bemanningsföretaget Orange.

En timlön på 90 svenska kronor

Orange hyr, genom systerföretag med adress i olika östeuropeiska länder, ut ­utländska sjuksköterskor till svenska landsting och kommuner. Och här är det inget tal om att betala 25 papp.

Enligt anställningskontrakt som Dala-Demokraten läst har Orange sjuksköterskor en timlön som motsvarar cirka 90 svenska kronor.

Dessutom måste per­sonalen betala tillbaka 55 kronor per ­arbetstimme för bostad och transporter. Orange drar även av för något de kallar ”förmedlingsavgift” på motsvarande 23 konor för varje av de första arbetade 1 850 timmarna.

Under sitt första år som sjuksköterska i Sverige tjänar man alltså 18 kronor i timmen. Så litet tjänar ingen sjuksköterska i Sverige, och det kan säkert de fast­anställda kollegorna berätta för den ­inhyrda personalen när de arbetar ihop på Falu lasarett.

Det har Orange försökt lösa genom att i anställningskontrakten föra in en klausul om att den som avslutar sin anställning inom två år måste betala en straffavgift på 37 000 kronor.

Enligt en granskning på sajten StoppaFusket.nu har Orange aldrig betalat ­några sociala avgifter för sin personal och man ser nogsamt till att personalen inte ­skattar i Sverige.

Trots allt detta är företaget enligt ­arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen auktoriserat: ”Auktorisationen är en garanti för kunderna att den leveran­tör de anlitar är seriös och följer lagar och regler”.

Se där.

Oron har viftats bort

Orange-förfarandet är inget nytt på svensk arbetsmarknad. I byggbranschen, på restauranger och inom transport­näringen hur skrupelfria och giriga arbets­givare dumpat löner, erbjudit orimliga anställningsvillkor och ställt ­anställda mot varandra.

Från borgerliga partier och arbets­givarorganisationer har man inte velat kännas vid det där. När fackförenings­rörelsen ställt krav på avtal, likabehandling, ordning och reda har man från höger­håll svarat med att yla om isolationism ­eller främlingsfientlighet. Oron för att förslumningen av arbetsmarknaden kommer drabba fler än åkare har viftats bort.

Nu får vi se det hända i ett yrke med högskolestatus och yrkeslegitimation.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM