ÅSIKT

Låt Peter Eriksson bygga en ny stad

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: JERKER IVARSSON
Peter Eriksson får det politiska ansvaret för bostadsbyggandet. Och för bostadsbristen.

26 maj 2016. Bostadspolitik

För 86 år sedan samlades 350 män och kvinnor – representanter för politik, intresseorganisationer, näringsliv och akademi – i Stockholms konserthus för att tala om bostaden. De kallade det bostadskongressen och anordnades av Hyresgästernas Riksförbund.

Kongressen antog uttalanden om billigare produktionskostnader, billigare bostadslån, bättre bostäder, stopp för spekulationsköp av mark och man krävde en social hyreslagstiftning.

Blev startskottet

Tillsammans med den så kallade Stockholmsutställningen samma år brukar detta ses som startskottet för den moderna svenska bostadspolitiken.

I förrgår anordnades en ny bostadskongress, återigen med Hyresgästföreningen som arrangör. Fastighetsägare var där. Forskare var där. Politiker var där.

Arbetsgivarorganisationer var där. Av lätt insedda skäl fanns inte Sveriges bostadsminister på plats, det var ju först i går vi fick någon.

Peter Eriksson, Miljöpartiets tidigare språkrör, kommer nu hem från Bryssel och får det politiska ansvaret för bostadsbyggandet. Och för bostadsbristen.

Enligt Boverkets senaste siffror råder det nu bostadsbrist i 240 av 290 svenska kommuner. Det behövs 700 000 nya lägenheter de närmaste tio åren. För att klara det skulle byggtakten behöva vara dubbelt så hög som i dag.

Akut problem

I decennier har det byggts för få bostäder i Sverige, men dagens snabba befolkningsökning har gjort problemet akut.

I storstäderna skenar bostadsrättspriserna, folk betalar ockerhyror för andra- och tredjehandskontrakt. Trångboddheten breder ut sig, bostadsköerna växer och företag kan inte rekrytera eftersom folk inte har någonstans att bo.

Under de blocköverskridande samtalen om bostadspolitiken, som snart ska avslutas, har alla partier glatt berättat vad man inte är beredda att göra. Ingen fastighetsskatt! ropar Socialdemokraterna. Rör inte ränteavdragen! hojtar Moderaterna.

Det finns skäl att misstänka att det enda vi kommer få är småduttande och regelförenklingar som kommer att göra skillnad på marginalen. Peter Eriksson, känd som politisk räv, kan inte låta det sluta i pannkaka.

De nya investeringsstöden är en början, men kommer inte att räcka. Eriksson måste å ena sidan hitta former för att tvinga kommuner att ta fram byggbar mark och å andra sidan möjliggöra för kommuner att ta tillbaka mark som spekulerande byggbolag inte bygger på.

Ge honom mandat

Han måste få mandat att lova landets kommuner att staten ställer upp med att bygga vägar och räls i utbyte mot satsningar på nya bostäder och bostadsområden. Staten måste också underlätta för små byggherrar att få kreditgarantier när de vill ta lån för att bygga nya bostäder.

Dessutom måste han formulera en idé om hur den rödgröna regeringen vill att Sverige ska se ut i framtiden. De hus som byggs under de kommande åren kommer vi att leva med i kanske 100 år.

I de bostadspolitiska vägval som görs nu skapar regeringen Löfven det nya Sverige.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

avDaniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM