ÅSIKT

Mandelas parti utmanas av en besviken ungdom

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

”Det viktiga valet är inte i vår, utan det som hålls 2019. Då vinner vi.”

Dali Mpofu säger det på fullständigt allvar där vi sitt­er i en bar i Johannesburg-stadsdelen Braamfontein och pratar om Sydafrikas kommande val.

I 33 år var Mpofu medlem i ANC, Sydafrikas legendariska befrielserörelse och sedan 1994 landets ohotade maktparti. Sedan början av november är den 51-årige advokaten medlem i EFF, Economic Freedom Fighters.

– Jag kom till en punkt när jag insåg att jag delar ANC:s syn på vad som är Sydafrikas utmaningar – arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet – men där jag inte är överens om hur de

politiska lösningarna ser ut.

■ ■ ■

Mpofu är inte överens med allt EFF säger och gör, men han menar att Syd­afrika behöver en ”ung och radikal politik”. Och EFF är ungt, det bildades i mitten av augusti, och det är radikalt.

På EFF-agendan står förstatligande av gruvor och banker. Dessutom vill man tvångsin­lösa mark som nu ägs av vita bönder för att återlämna till familjer som förlorade sin mark under apartheidtiden.

Det där är krav som ANC lämnat bakom sig, men det är ingen slump att de finns kvar i den politiska debatten. ANC pratar i sin officiella kommunikation om att partiet ”have a good story to tell”, och det har man.

Under Mandela, Mbeki och nu Zuma har landets BNP vuxit, inflationen minskat, skatteinbetalningarna, husbygg­andet och tillgången till vatten och utbildning ökat.

Samtidigt är arbetslösheten rekordhög, korruptionen äter sig allt djupare in i samhällskroppen och på allt för många ställen saknas fortfarande el, rinnande vatten, fungerande skolor och annan samhälls­s­ervice. Nio procent av landets vita befolkning tjänar sex gånger mer än landets hela svarta befolkning.

■ ■ ■

Trots 20 år av frihet är det många sydafrikaner som inte fått se sin vardag förändras. Människor som fortfarande bor i plåtskjul i townships eller med tiotalet arbetskamrater i ett läger vid ett gruvhål har inte fått följa med på framgångsresan.

För unga, fattiga och arbetslösa framstår EFF allt mer som ett alternativ och sydafrikanska mätningar visar att runt sju procent av väljarna stöder partiet.

■ ■ ■

I EFF blandas socialism, nationalism och militarism till en rätt obehaglig soppa. Partiledaren Julius Malena, som tvingades bort från posten som ledare för ANC:s ungdomsförbund efter en rad skandaler, kallar sig ”överbefälhavare” och parti­aktivisterna är ”kämpar”. En del kallar partimedlemmarna kommunister, andra menar att de är Afrikas första ny­fascister.

Ingen tror att ANC kommer förlora vårens val – runt 60 procent av väljarna lär stödja dem – men EFF:s framväxt och inbrytningar bland unga visar att den 102-åriga befrielse­rörelsen behöver vitaliseras, göra upp med korruptionen och hitta nya politiska projekt.

ARTIKELN HANDLAR OM