ÅSIKT

Nu är det dags för ett eluppror

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Elva dagar efter stormen var 34 000 hushåll fortfarande utan ström. Karl-Gunnar och Anna-Britta Gabrielsson i Metaretorp utanför Ryssby i Ljungby vet inte när de får tillbaka elen.
LEDARE

Nu får det vara nog! Det var med gråten i halsen som Smålandsbonden Mats Helge framträdde i Aktuellt i torsdags kväll. Tiotusentals abonnenter är fortfarande utan el i de orkandrabbade delarna av södra Sverige.

Strömlösa bönder startar nu ett eluppror där de kräver att Sydkraft, Vattenfall och de andra kraftbolagen gräver ner elkablarna i marken och satsar på elsäkerheten.

Det är sannerligen ett berättigat krav. Med den avreglerade elmarknaden kom vinstintresset att gå före säkerhetsarbetet. Precis som Mats Helge berättade i Aktuellt är det inte bara när det blåser storm utan i princip varje gång det blåser som landsbygdens invånare drabbas av elavbrott.

”Hån mot landsbygdens folk”

”Det är ett hån mot landsbygdens folk. Vi är andra klassens medborgare”, sade han förtvivlat.

Alltför länge har beslutsfattarna förlitat sig på frivilliga avtal med kraftbolagen. Det fungerade i en tid då energimarknaden styrdes med samhällsansvaret som ledstjärna. När lokala och kommunala bolag hade hand om energin fanns det ett uttalat medborgar-intresse. Vid missnöje kunde medborgarna välja bort dem som styrde.

I dag ägs kraftbolagen av stora internationella aktörer på den privata energimarknaden. Vattenfall är visserligen statligt, men uppträder som vilken privat aktör som helst, tyvärr med statens godkännande.

Lovade skärpning

Statsminister Göran Persson lovade i torsdagens riksdagsdebatt att kraven mot kraftbolagen ska skärpas. Den myndighet som ska inspektera att bolagen sköter elsäkerheten ska få rätt att döma ut vite.

Kraftbolag som missköter sig ska kunna förlora sin koncessionsrätt. Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin tänker dessutom stärka konsumentskyddet.

Allt detta är utmärkt. Nu gäller det att det blir verklighet också.

Redan med dagens ellag finns möjlighet att utkräva vite eller dra in koncessionsrätt.

Det är uppenbart inte tillräckligt för att förmå nätägarna att garantera försörjningssäkerheten.

Bönderna har rätt

Energiforskaren Tomas Kåberger påtalade i Aktuellt att det enda som kan få dessa stora energiaktörer att börja ta elsäkerheten på allvar är att låta alla kostnader vid elavbrott drabba dem.

Ge nätbolagen fullt ekonomiskt ansvar när strömmen faller bort, är hans förslag.

Regeringen bör lyssna på Kåberger. Genom avregleringen lades energiansvaret på marknaden. Då krävs ekonomiska drivkrafter för att få kraftindustrin att vidta rimliga åtgärder för att garantera elförsörjningen framöver.

Bönderna i Småland har rätt. Det är dags för ett eluppror! Sydkraft, Vattenfall och de andra måste tvingas ta samhällsansvar.

HK