Det finns för många skitföretag i Europa

Danielsson (S): Arbetare ska inte utsättas för livsfara

Publicerad 2024-06-04

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Johan Danielsson är andranamnet på Socialdemokraternas valsedel i söndagens EU-val.

Det finns en ton av lättnad i Johan Danielssons röst när han konstaterar att valdagen verkligen närmar sig.

– Jag har nog åkt sex dagar i veckan sedan julledigheten tog slut. Så är det. 22 veckor när jag började räkna.

När jag får tag på honom sitter han i en bil på väg till Allingsås från Göteborg.

Jag har åkt sex dagar i veckan sedan jul

Danielsson står som andra namn på den socialdemokratiska valsedeln i EU-valet på söndag. Han ska tillbaka till Bryssel och platsen i parlamentet som han lämnade för uppdraget som bostadsminister i Magdalena Anderssons regering.

– Som facklig kandidat kampanjar jag kanske lite extra om att bekämpa arbetslivskriminalitet och trycka tillbaka skitföretagen.

Johan Danielsson menar att just kriminaliteten i arbetslivet har vuxit till ett verkligt hot mot samhället. Vid stora industrietableringar finns den organiserade brottsligheten på plats och lägger beslag på pengar. På byggen och i städbranschen utnyttjas och skadas människor.

– Vi måste prioritera de här problemen i alla val. Och EU måste ta frågan på allvar om vi ska klara av det i Sverige.

Det tycker Johan Danielsson att unionen har börjat göra. Flera av de punkter socialdemokraterna driver i valrörelsen fanns också med i den sociala deklaration som unionen tidigare i vår antog i den belgiska orten Le Hulpe. Det gäller till exempel problemen med långa entreprenörskedjor och frågan om sociala villkor vid offentlig upphandling.

Innan Danielsson lämnade EU-parlamentet för en plats i regeringen arbetade han med frågor om arbetsmarknaden. Bland framgångarna kan han peka på det nya direktivet om vägtransporter.

Nu vill han fortsätta det arbetet. Det handlar som sagt om långa entreprenörskedjor och sociala krav vid upphandling. Men också om att komma åt missbruk av utstationering och skapa ett europeiskt center mot arbetslivskriminalitet.

Samtidigt är just frågor om EU och arbetsmarknaden minerad mark, i alla fall i Sverige. Vår speciella arbetsmarknadsmodell där fack och arbetsgivare till stor del själva bestämmer spelreglerna är ibland svår att förena med EU-apparatens aptit på regler.

EU ska ju inte detaljreglera sådant vi har i avtal mellan parterna

– Vi har ju en gemensam marknad. Den måste regleras så att den fungerar för vanligt folk och inte leder till utnyttjande av människor. Sedan ska ju inte EU detaljreglera sådant vi har i avtal mellan parterna.

Bråket om minimilöner under den gångna mandatperioden är ett exempel där både arbetsmarknadens parter och svenska politiker ansåg att EU var på väg att gå alldeles för långt.

– Direktivet förändrades ju så att vi inte har akutproblem. Men vi måste hitta en permanent lösning. EU-regler på områden vi vill reglera i avtal måste kunna anpassas till våra kollektivavtal.

Samtidigt finns en oro för att Europa håller på att bli omsprunget av både USA och Kina när det handlar om det teknikskifte världen just nu är inne i. Starka krafter talar för att tillåta mer statligt stöd till industrin för att inte förlora investeringar och initiativ.

Johan Danielsson tror inte det fungerar att bara säga nej.

– Vi måste hitta en pragmatism i den nya verklighet vi befinner oss i. Vi måste intressera oss för att undvika att vi hamnar i ett öppet statsstödskrig där Tyskland och Frankrike ska sitta och ”köpa” industrietableringar som kunde ha hamnat i Sverige.

Valkampanjen rullar vidare några dagar till. Sedan hoppas Johan Danielsson kunna åka till Bryssel och fortsätta kampen mot ”skitföretag” som utnyttjar människor.

– Det kan inte vara dyrare att tappa bort en mejllista än att utsätta anställda för livsfara.