ÅSIKT

Dags släppa in Balkan i EU

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Att förhindra framtida blodbad i en konflikt om Kosovo måste just nu vara det viktigaste.

Foto: Nyligen hölls val i Kosovo och snart utropas med all sannolikhet Kosovos självständighet. Det är dags att Balkan släpps in i EU för att förhindra framtida blodbad.

15 DECEMBER 2007. I torsdags skrev EU:s stats- och regeringschefer under unionens nya fördrag. Ett viktigt steg är taget på vägen mot ett modernare EU.

Fördraget har flera brister, bland annat när det gäller rättssäkerheten. Vad händer med den europeiska arresteringsordern? Hur ska EU försäkra sig om att kampen mot terrorismen inte kränker de mänskliga rättigheterna? Hur kommer det polissamarbetet att se ut i framtiden?

Stora krav på regeringen

Rättsområdet är fullt av frågetecken, vilket ställer stora krav på den svenska regeringens agerande på området. Öppenhet och debatt måste vara ledorden.

På flera områden innehåller fördraget mer positiva förändringar, bland annat finns det nu förutsättningar för en mer samordnad utrikespolitik.

Dessutom öppnar det nya fördraget dörren för fler medlemmar. Utvidgningen kan fortsätta. På den punkten får Sverige eller övriga medlemsländer inte gå på den franske presidenten Sarkozys linje. Han vill att utvidgningen bromsas, med målet att bland annat stoppa Turkiets medlemskap.

Förändringarna i fördraget kan bli avgörande för situationen på Balkan. Kosovo går mot självständighet. EU är i princip enigt om den saken, även om takten i processen och de tekniska lösningarna varit föremål för debatt. Något klart ställningstagande för att erkänna självständigheten kom inte på toppmötet, trots att utrikesministrarna verkade överens tidigare i veckan. Däremot skickar EU en polisstyrka, i praktiken främst för att skydda den serbiska minoriteten i Kosovo.

En avgörande fråga

När självständighetsförklaringen kommer måste EU kunna erbjuda Serbien något i ersättning. Att avvärja ett framtida blodbad i en konflikt om Kosovo måste räknas till de mest avgörande frågorna EU står inför.

Ett tydligt besked om framtida medlemskap, till Serbien och andra länder i regionen, är en bra början. När hela Balkan finns med i EU kan nationsgränserna bli mindre politiskt laddade. EU-systemet ska garantera minoriteters rättigheter och säkra en fredlig dialog mellan länderna.

Avtal om partnerskap

I går erbjöd EU en möjlig snabbfil till medlemskap. Serbiens utrikesminister förkastade visserligen budet och meddelade att Kosovos status inte är förhandlingsbar.

Det troliga är ändå att processen går vidare. Kosovo utropar sig självständigt och Serbien kan i början av nästa år underteckna ett avtal om partnerskap med EU. Liberala politiker i Belgrad har länge bett om ett sådant avtal, för att förhindra att högernationalisterna får mer makt i serbisk politik.

JB

ARTIKELN HANDLAR OM

EU