ÅSIKT

Demokratin kärnan i vänsterns EU-politik

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Det är långt mellan mediernas och lobbyisternas Almedalsvecka och Wigforssföreningens årliga sommarseminarium i Söndrums Folket hus utanför Halmstad. Detta vackra gamla hus skapades i slutet av 1800-talet av Halmstads stenhuggeriarbetare som ”ett värn, en borg för den fria tanken”.

Temat ”Vänstern i ett demokratiskt Europa” kontrasterar också mot den socialdemokratiska partiledningens officiella tystnad om misslyckandena i EMU-omröstningen och Europaparlamentsvalet.

I Söndrums Folkets hus fördes en förutsättningslös diskussion om vänsterns politiska strategi i Europa och om huruvida EU i framtiden ska bli federalt eller bygga på nationalstaterna.

Socialdemokraternas Europapolitik är luddig och tvehågsen. I bästa fall ett försvar för EU som det ser ut i dag. I sämsta fall en icke-politik utan linjer och konsekvens.

LO-ekonomen Dan Andersson instämde i den karaktäristiken. Men han ansåg att EU nu går för fort fram och pläderade för reformistisk försiktighet. Andersson lyfte i första hand fram vardagsfrågor som ”lag och ordning” och ”ordning och reda” på arbetsmarknaden. Men pläderade samtidigt för ett utvecklat försvarspolitiskt samarbete.

Annika Åhnberg, en av initiativtagarna till nätverket Vänster för Europa, efterlyste en mer offensiv inställning bland annat vad gäller fackliga rättigheter i Europa, ett tydligare klassperspektiv och att EU ska spela en självständig roll i världspolitiken, exempelvis i Mellanöstern.

Andra ville göra EU-politiken mer konkret. Carin Högstedt, vänsterpartistiskt kommunalråd från Växjö, tyckte exempelvis att Sverige borde driva alkoholfrågorna i EU för att förhindra dagens priskonkurrens mellan länderna.

Den officiella retoriken har ofta spelat ner EU:s betydelse för den svenska politiken. Bo Bernhardsson, riksdagsledamot för socialdemokraterna, vittnade själv om att betydande makt faktiskt flyttat ut från den svenska riksdagen till EU. I EU ligger den inte i första hand i händerna på folkvalda politiker. Experternas och juristernas makt är oproportionerligt stor, ministerrådets beslut föremål för förhandlingar bakom lyckta dörrar. Ansvarsutkrävandet är otydligt eller obefintligt. I detta moras ökar misstron mot politiken i allmänhet och mot EU i synnerhet.

Här framskymtade en förenande tankegång. Politikernas makt i EU måste öka, sa Dan Andersson. Politiker utan makt möts alltid av misstro. Annika Åhnberg ville stärka Europaparlamentet som det enda folkvalda organet på Europanivå.

Detta demokratiperspektiv måste vara grundbulten i vänsterns Europastrategi. Andra inslag är en modell som befrämjar fackliga organisationer och en social arbetsmarknad. Vidare behöver vår kontinent en ekonomisk politik bortom dagens förkeynesianska monetarism. Och EU:s roll i världen bör vara självständig och progressiv.

I Söndrums Folkets hus skönjdes denna soliga sommardag några pusselbitar i vänsterns framtida Europastrategi.

Fotnot: Wigforssföreningen finns på www.halmstad.sap.se

Håkan A Bengtsson