ÅSIKT

Globaliseringen sker här – i Sverige

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Scenen kunde vara hämtad ur en reklambroschyr för folkbildning. Människor i samtal utsträckta i gräset eller i trädgårdsmöbler. Kaffekoppar och vattenflaskor. När sommaren till sist kom anlände den med besked.

Det är femte året som LO och Attac tillsammans genomför ett sommarläger på Brunnsviks folkhögskola. För de drygt hundra deltagarna blir det några dagar av intensiva samtal och erfarenhetsutbyte.

– Man lär sig mycket, säger Peter Hjortberg från Elektrikerförbundet.

Samarbetet mellan å ena sidan den etablerade fackliga rörelsen och å andra sidan den unga alternativrörelsen är långtifrån självklart. I samhällsdebatten framstår de ibland som varandras motsatser.

Lägren har varit ett sätt att överbrygga klyftan.

En av grupperna i gräset diskuterar hur nya allianser ska kunna byggas, i vardagen och kring aktioner. En annan formulerar ett protestbrev till Hennes&Mauritz och en tredje resonerar om vägar för att stoppa kapitalflykten.

Naturligtvis avspeglar sig skillnaden i traditioner i samtalen.

– Vi kan inte alltid driva saker på de sätt attacarna vill, säger Peter Hjortberg.

I gengäld tycker andra att fackföreningsrörelsen är alltför ljum i sitt samhällsengagemang.

– Många fackliga företrädare är alltför bundna vid socialdemokratin, säger Dan Berglund från Attac.

Ändå tycks de flesta se möjligheter till nya allianser. Kampen för en rättvisare världsordning hänger samman med arbetet för löntagarnas rättigheter i Sverige. Globaliseringen sker här.

Bengt-Göran Nilsson från verkstadsklubben på Saab i Trollhättan berättar om GM-koncernens sätt att spela ut anställda i olika länder mot varandra. Arbetsmetoden finns kvar sedan Trollhättan förlorade produktionen av nästa generations mellanklassbil till tyska Rüsselsheim. Nu handlar det om en mindre bil.

Precis som när mellanklassbilen skulle byggas har koncernledningen begärt in ”offerter” från fabrikerna runt om i Europa. Flexibilitet är nyckelordet. Det ska helst inte finnas någon övertidsersättning eller någon restriktion när det gäller tillfälligt anställd personal.

Facken inom GM-koncernen har kommit överens om att hålla ihop. Kravet är ett ramavtal som reglerar omstruktureringen av produktionen i Europa.

– När jag berättar inser alla att det kommer att påverka hela samhället om företagen kan spela ut anställda mot varandra, säger Nilsson.

Det finns exempel där fackliga organisationer och alternativrörelsen samarbetar. Gunilla Andersson från Attac visar mig ”Uppropet för rättvisa och gemensam välfärd”. Tillsammans med Attac och Jordens vänner stödjer flera fackförbund och fackliga avdelningar uppropet som bland annat kräver stopp för privatisering av offentlig service.

– När jag varit i kontakt med facket har jag först ofta mött en ovana vid att samarbeta med andra organisationer, säger Andersson.

Kanske är det precis det som håller på att förändras i försommarvärmen.

Ingvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM