ÅSIKT

Jobb räddas av höga miljökrav

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: renar i öst Ett bra exempel på svensk-finsk miljöexport är det reningsverk som byggts vid S:t Petersburg. För drygt en månad sedan invigdes den av Rysslands president Vladimir Putin, guvernör Valentina Matvijenko, president Tarja Halonen och statsminister Göran Persson.
LEDARE

Förra året ökade den svenska exporten av miljöteknik med 15 procent. Värdet uppgår nu till 25 miljarder kronor, enligt Exportrådet. Det gör miljöteknik till den åttonde största exportbranschen, dubbelt så stor som massaindustrin.

”Redan på 60-talet fanns en opinion och en vilja att ta tag i miljöproblemen”, säger Rutger Engsäll på Exportrådet. ”Det har gjort att Sverige har hunnit väldigt långt.”

Han pekar därmed på något viktigt även i dagens debatt. En framsynt miljöpolitik är bra för konkurrenskraften och jobben.

Stora pengar

Birgitta Dahl mötte stenhårt motstånd på 1980-talet när hon ville förbjuda freonerna som skapar hål i ozonskiktet. Hon drev igenom förslaget trots att direktörer på Electrolux hävdade att det var det dummaste de hört. Några år senare tjänade Electrolux stora pengar på att vara långt framme med freonfria kylar och frysar.

Däremot har Sverige inte lagstiftat om att en viss del av bilparken ska vara miljöbilar. Tjänstebilsbeskattningen har gynnat tunga, bensinslukande bilar. Nu när miljöbilsförsäljningen exploderar är svensk industri sämre förberedd än sina japanska konkurrenter.

Det som påstås hota jobben i dag kan vara det som räddar dem i morgon. De höga oljepriserna är ett sådant tecken. Visserligen beror en stor del av chockhöjningarna på spekulation i New York och London. men även om priserna nu faller kvarstår grundproblemet, att oljan är en ändlig resurs.

Därför är det framsynt av energiminister Mona Sahlin att sätta upp ett nytt mål. Oljeberoendet ska vara brutet år 2020.

Hon har också förnyat den energipolitik som legat i träda alltför länge. Regeringens ekonomiska stöd hjälper husägare att ersätta olja och direktverkande el med bättre uppvärmningsformer. Staten går före med effektivare energianvändning i sina lokaler och med grön upphandling.

Ändå är ett antal motioner inför den socialdemokratiska partikongressen kritiska till regeringens politik. Basindustrin måste kunna investera i Sverige, heter det i likalydande texter. Därför får det inte bli några fler beslut om att lägga ned kärnkraftsreaktorer. Miljöpolitiken måste ses i ett globalt sammanhang. Formuleringarna påminner starkt om den elintensiva industrins pamfletter.

Påfallande tysta

Partistyrelsen glider redan på formuleringarna. Kärnkraftsavvecklingen skjuts på framtiden. Elpriserna ska vara Europas lägsta, heter det, utan att partiledningen berättar att de ändå kommer att stiga kraftigt. De sidoorganisationer som tidigare varit så viktiga för Birgitta Dahls och Anna Lindhs miljöpolitik är påfallande tysta.

Miljövännerna inom socialdemokratin borde höja sina röster. Höga miljökrav hotar inte jobben. Det land som går före vinner i den globala konkurrensen.

ME