Vem betalar notan för s-nätverkets ”fakta”?

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2005-10-29

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Energifrågorna blir en stridsfråga på den socialdemokratiska kongressen. Ett nätverk av kommunpolitiker går emot kärnkraftsavvecklingen och vill skynda långsamt i klimatfrågorna.

De får underlag från konsultfirman Ungernet AB, som drivs av en tidigare lobbyist för kemiindustrin, Jonas Unger. Han hävdar att han inte får någon ersättning från (s)-nätverket. Frågan är vem som betalar.

För åtta år sedan var Jonas Unger teknisk direktör på Kemikontoret. Han klagade på energiskatterna i en TT-intervju.

– Vår tilltro till statsministerns och näringsministerns löften att regeringen ska se till att basindustrin får konkurrenskraftiga villkor, minskar för varje budgetproposition.

En tid senare fick han kontakt med socialdemokratiska kommunalråd från orter med energiintensiv industri. De bad om hjälp med sitt nätverk.

Numera driver Jonas Unger företaget Ungernet AB på Lidingö, som enligt bolags-ordningen ”skall bedriva konsultverksamhet kring nätverk för industriföretag, skola och högskola”. Enligt Jonas Unger innefattar det faktainsamling om elpriser och investeringar samt ”informationsöverföring i frågor som gäller miljö, hållbar utveckling och industriell utveckling med utgångspunkt från den lokala orten, kommunen och regionen”. Bolaget driver också annan verksamhet. De senaste åren har omsättningen varit runt en miljon kronor.

Ungernet AB svarar sedan fyra år för sammanställning och faktainsamling till (s)-nätverkets Faktablad. Uppenbarligen utan att (s)-politikerna betalar för tjänsten.

Jonas Ungers argumentation om elpriser och klimatpolitik känns igen i nätverkets artiklar och i motioner inför partikongresserna. Hans gamla kollega på Kemikontoret, Birgitta Rensvik, är numera energilobbyist på Svenskt Näringsliv och driver samma linje därifrån.

Arbetet har varit effektivt. Förra året gick den socialdemokratiska tillväxtkongressen (s)-nätverket till mötes. Inför årets kongress har partistyrelsen backat ytterligare. Kärnkraftsavvecklingen skjuts på framtiden.

De socialdemokratiska kommunpolitikerna har naturligtvis rätt att engagera sig för att ändra energipolitiken. Oron för jobben måste tas på allvar. Jag tror för min del att höga miljökrav och avveckling av kärnkraften gör svensk industri bättre rustad för framtiden, men jag har respekt för att andra tycker annorlunda.

Problemet är att ledningen för nätverket inte spelar med öppna kort. De borde redovisa hur debattartiklar, motioner och remissvar kommer till och vem som betalar för faktaunderlaget.

Dessutom blandar flera av (s)-nätverkets medlemmar ihop sina roller. Benita Vikström i Oxelösund åberopar ständigt sitt uppdrag som kommunalråd i debatten men hemlighåller handlingar om nätverket. Samma sak gäller Ewa Back i Sundsvall.

Medborgarna kan inte granska hur nära samspelet mellan de stora industrikoncernerna och den kommunala makten är.

Det är ett demokratiskt dilemma som inte bara berör (s)-nätverkets politiker. Det kan skada hela socialdemokratin.

Mats Engström

Följ ämnen i artikeln