Nej, Göran, det är inte nonsens

Ställer sig inte bakom När läkarna ville ha en vårdpolitisk dialog med socialminister Göran Hägglund skickade han ut sin presschef. Ministern budskap är att läkaruppropet är ”komplett nonsens”.

24 juni 2013

Läkarupproret

Det är som om den svenska sjukvårdens problem aldrig blir tydligare än under sommar­månaderna.

I sommar saknas det 475 sjuksköterskor bara på de sju ­regionsjukhusen. Över 1 650 vårdplatser måste stängas. ­Detta enligt tidningen Vård­fokus.

Facket Vårdförbundet menar att personalbristen aldrig varit så stor som i år. Hela 90 procent av fackets lokala distrikt är av åsikten att patientsäkerheten kommer att försämras i sommar.

Tvingas till jobbet

På Skånes universitetssjukhus, Sus, är läget särskilt kritiskt. Där kommer anställda tvångskommenderas in och om man inte frivilligt anmält sig för extrapass blir man av med den bonus man lovats.

Minst fem dödsfall på Sus ­beror på platsbrist och under­bemanning. Efter nedskärningar och sammanslagningar är ­Skåne ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare. I ­våras sa 34 sjuksköterskor upp sig från barnintensiven i Lund

i protest mot regionens lönesänkarpolitik.

Två av ledamöterna i regionens egna etiska råd – KG Hammar och Ingalill Rahm Hallberg – uppmanar nu politikerna att göra allt för att återupprätta förtroendet bland personalen.

Någonting är sjukt i sjuk­vården, så det är inte konstigt att det pyr bland personalen. I fjol gjorde sjuksköterskorna uppror. Nu är det läkarnas tur.

I dagarna publicerade Läkartidningen ett upprop för bättre vård. Två läkare menar att de och deras kollegor tillbringar minst tid i Europa på sina ­patienter.

De marknadsekonomiska principer som applicerats på vården sätter fokus på ekonomi och produktion – inte patientbehov och patientsäkerhet.

På bara ett dygn hade ­närmare tio procent av landets cirka 33 500 yrkesverksamma läkare ställt sig bakom uppropet.

När så läkarna sa sig vilja ha en vårdpolitisk dialog med socialminister Göran Hägglund skickade han ut sin presschef. Ministern budskap är att läkaruppropet är ”komplett nonsens”.

Det är det inte.

Prispress och jakt på kostnadseffektivitet urholkar vårdkvaliteten över hela landet. Det är de bristande resurserna, den bristande bemanningen och politiker som flyr från sitt ansvar som är vårdens verkliga problem.

Krävs bättre villkor

Vården och omsorgen behöver mer pengar, tuffare regler kring personaltäthet och bemanning samt bättre arbetsvillkor.

Vårdens personal ser det.

Ansvarig minister tycker att det är ”nonsens”.

Följ ämnen i artikeln