ÅSIKT

Skolan måste ge barn frihet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Den svenska skolan ska göra barn fria, självständiga och kritiskt tänkande. Skolor som förkastar homosexualitet, kvinnors rättigheter och andra religioner kan aldrig accepteras.

16 oktober 2007. Socialdemokraternas Nalin Pekgul och kristdemokraternas Inger Davids-on diskuterar religiösa friskolor i P1 Morgon.

Pekgul är mot: ”Skolan är den enda platsen som barn har att mötas oavsett religiös eller etnisk bakgrund. Den möjligheten kan vi inte ta ifrån barnen.”

Davidson försvarar de religiösa friskolorna. Hon anser sig inte ha rätt-en att säga till föräldrar att de inte får välja den skola som de tycker är bäst för deras barn.

Motsättningen är klassisk. Skolan som kunskapskälla om religion men som fristad från religiösa påtryckningar. Eller skolan som föräldrarnas förlängda arm. Skolan ska hävda samma tro som hemmet.

Hårdare regler

Religiösa skolor kan inte förbjudas, eftersom Sverige har skrivit på internationella konventioner. En utväg är att slopa bidragen till religiösa friskolor: samhället tänker inte betala för dem.

Både socialdemokraterna och alliansregeringen förespråkar i?stället skärpt kontroll och hårdare regler.

I dag begär socialdemokraterna i utbildningsutskottet att deras motion om religiösa friskolor snabb- behandlas. Skolverket ska kunna stoppa religiösa friskolor från att starta om man bedömer att de inte lever upp till lagens kvalitetskrav, mål och värdegrund. Religiösa friskolor som inte motsvarar kraven ska kunna stängas omedelbart, kräver socialdemokraterna.

I går presenterade skolminister Jan Björklund (fp) nya direktiv för skollagen som ska presenteras 2009. Inga konfessionella inslag ska få förekomma i ämnesundervisningen. Det blir alltså förbjudet att jämställa skapelseberättelsen med evolutionsteorin på biologilektionerna. Däremot får man ha religiösa inslag vid sidan av lektionerna. Som morgonbön.

Regeringen vill att skolor som inte lever upp till kvalitetskraven ska kunna få vite. Och att skolor som gör allvarliga fel ska kunna få sitt tillstånd indraget snabbare. I dag kan det dröja upp till fyra år.

Kristdemokraternas Göran Hägglund säger sig vara nöjd med regeringsöverenskommelsen. Men att alliansen dröjer med lagändringarna till 2009 tyder på att det knorras. ”Det finns i debatten ett allmänt misstänkliggörande av friskolor som jag vill vända mig mot”, säger Hägglund.

Kritiskt tänkande

Radioekot hade i går nyheten ”Religiösa friskolor inte sämre än andra”. Nästan hälften av de religiösa friskolorna hade inga brister, visade en studie från Skolverket. Men hur sker kontrollen? Via enkäter och föranmälda besök som lätt kan ge en tillrättalagd bild?

Den svenska skolan ska göra barn fria, självständiga och kritiskt tänkande. Skolor som förkastar homosexualitet, kvinnors rättigheter och andra religioner kan aldrig accepteras. Sektskolor som Plymouthbröderna får inte tillåtas isolera barn från det omgivande samhället.

I skolan måste barnens rätt, inte föräldrarnas vilja, stå i centrum.