ÅSIKT

Fler byråkrater ger mer rättvisa

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Antalet dagar som svenskarna är hemma med sjukpenning har minskat kraftigt de senaste åren, meddelar Försäkringskassan. Frågan är hur det står till med Försäkringskassans egen hälsa.

Regeringens nedskärningar i den statliga förvaltningen börjar få allt mer kännbara effekter. I sommar har media rapporterat om Försäkringskassans svårigheter att göra utbetalningar i tid. Det handlar om föräldrapenning, bostadstillägg och ersättning för vård av sjukt barn. Pengar som för många med små marginaler är avgörande om man ska klara sin ekonomi. Både kronofogden och Konsumentverket varnar för vilka konsekvenser försenade utbetalningar kan få för enskilda.

– Det är en bekymmersam situation som kan få allvarliga konsekvenser. Små inkassokrav kan växa snabbt. I första hand bör man ta från sina besparingar eller låna av nära och kära, säger Pär Magnusson, jurist vid Konsumentverket, till TT.

Men de som varken har besparingar eller någon anhörig att låna pengar av, vad ska de göra? Nedskärningarna inom Försäkringskassan gör att många svenskar kommer tvingas vända sig till socialtjänsten för att få hjälp.

Det är lätt att angripa ”onödig byråkrati” som oppositionspolitiker. I verkligheten är det sällan bara byråkrater som drabbas av besparingar.

Den ansvariga ministern, Cristina Husmark Pehrsson, visar ingen förståelse för Försäkringskassans problem. Den försämrade servicen har ingenting att göra med nedskärningar eller att drygt 1 000 anställda avskedats sedan årsskiftet, menar socialförsäkringsministern.

Att hushåll kan få vänta i mer än en vecka på utbetalningar är oacceptabelt, säger Cristina Husmark Pehrsson. Ändå var hon med och beslutade om nedskärningar på nästan en halv miljard för Försäkringskassan 2007. Innan året är slut ska myndigheten minska sin personalstyrka med ytterligare 400 personer.

Budgetpropositionens löfte om minskad ”byråkrati” omsatt i praktiken.

Svenskarnas vilja att finansiera socialförsäkringarna är helt beroende av den kvalitet man möter de gånger man behöver utnyttja systemet. Ofta kommer man i kontakt med Försäkringskassan när man är som mest sårbar. Då måste man kunna lita på en rättvis och rättssäker bedömning. Stora nedskärningar som leder till tyngre arbetsbörda för enskilda handläggare kommer sannolikt att minska svenskarnas tilltro till systemet.

Statstjänstemannaförbundets ordförande Annette Carnhede angrep i början av sommaren regeringens nedskärningar. Regeringen försämrar medvetet kvalitén i den statliga förvaltningen för att bereda väg för privata alternativ, menade Annette Carnhede.

I sommar inleds privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Kanske besannas Annette Carnhede farhågor snart även när det gäller Försäkringskassan.

Joakim Jakobsson

ARTIKELN HANDLAR OM