ÅSIKT

Den sjuka vården kan bli friskare

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

De skärpta reglerna för sjukskrivning ska spara pengar åt staten redan i höstbudgeten. Regeringen hoppas även att en ny, utbyggd företagshälsovård ska minska statens utgifter för ohälsan.

Regeringens utredare Anna Hedborg har tagit fram underlag till åtgärder redan till höstens budget, enligt Svenska Dagbladet. Det handlar på sikt om en helt ny företagshälsovård med betydligt bredare upgifter och som också bedriver sjukvård .

Har stöd

Förslaget sägs ha stöd hos arbetsmarknadens parter och betyder att alla företag ska ha tillgång till företagsläkare med god kunskap både om patienter och företag. Företagsläkare med kompetens att bättre bedöma såväl sjukskrivning och vårdinsatser som rehabilitering och förändringar på arbetsplatsen och i arbetsmiljön.

”Oerhört mycket skulle stå att vinna på att erfarenheter kring sjukskrivande och återgång till arbete blir systematiserade och inarbetade i praxis. Målet bör vara att utveckla ett lärande på gräsrotsnivå.” Så skrev socialförsäkringsutredningen redan förra året i sin rapport ”Företagshälsovård på tre ben”. En annan bärande slutsats i rapporten var att en ny företagshälsovård skulle kunna spara mycket lidande för patienterna, stora pengar åt samhället och sätta press på arbetsmiljöarbetet.

Tidiga insatser

Sedan valet utreder nu Anna Hedborg, tidigare socialförsäkringsutredningens ordförande, en sådan företagshälsovård och utbildning av företagsläkare.

Företagshälsovården skulle kunna bli drivande i ett att utveckla en bättre arbetsmiljö och tidiga insatser för att rehabilitera och ge stöd åt den sjuka. Det skulle bidra till kortare sjukskrivningstider och minska ohälsan. Inte minst skulle de mycket stora kostnader som är förknippade med långa sjukskrivningar och utslagning från arbetslivet kunna pressas ner.

Vårdkostnaden för vanlig primärvård för en individ i aktiv ålder ligger i genomsnitt på blygsamma 1Ì´0;500 kronor, medan notan för sjukskrivningar är hela 20Ì´0;000 per person och år, enligt Hedborg. Det finns alltså rejält stora pengar att tjäna på tidigt insatta åtgärder för att avvärja att patienter under lång väntan och sjukskrivning drivs allt djupare in i sjukdom och sjukdomssymptom.

Ett misstag

Det var ett misstag när staten i början av 1990-talet avvecklade statsbidragen till den då ganska väl utbyggda företagshälsovården som en besparing i krisekonomin. I dag är företagshälsovården privat och styrd av marknadskrafterna.

Enligt arbetsmiljölagen kan Arbetsmiljöverket ställa krav på företag att sätta in åtgärder men i praktiken existerar ingen obligatorisk eller lika företagshälsovård. Om regeringen i sin spariver ställer sig positiv till en bred och generell företagshälsovård, finansierad av stat, landsting och parterna, är det en välkommen insats.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM