ÅSIKT

Alltid redo i kristider

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Under den för dagen tvetydiga texten ”Krishantering i regeringskansliet” föreslog Christina Salomonson i går att en nationell krishanteringsfunktion upprättas i statsrådsberedningen. Ett svar på kritiken för bristande beredskap i samband med tsunamin.

Tre olika områden

”Funktionen” ska arbeta inom tre områden: omvärldsbevakning, krishantering och analys. Till vardags betyder det att leverera underlag och granska det övriga regeringskansliets beredskap. I krissituationer ska den larma, initiera åtgärder och stödja beslutsfattare.

Departementen ansvariga

Rapporten betonar behovet av samspel mellan statsråds-

beredningen och departementen. Ansvaret för de olika områdena kommer att ligga kvar på departementen. Statsministerns

kansli ska samordna.

Kanske är det som föreslås inte den operativa och exekutiva krisledningsenhet som ibland efterlysts i debatten. Det nya förslaget utmanar knappast grunderna för dagens ansvarsfördelning.

Däremot skulle det lägga grunden för en bättre beredskap och samordning den gång händelser i omvärlden sätter regeringskansliet under press.

Och i ett krisläge är det antagligen precis vad som behövs.

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik