ÅSIKT

Dags att stoppa de religiösa friskolorna

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Kursändring Moderaterna har ändrat åsikt om de religiösa friskolorna. De bör inte få driva skola, men kristdemokraterna har en annan åsikt. Jan Björklund har en strid att ta med Göran Hägglund i frågan. Bilden är ett montage.
LEDARE

Moderaterna har bytt åsikt om de religiösa friskolorna. Det är välkommet. Alla regeringspartier, undantaget kristdemokraterna, har nu insett det orimliga i att låta religiösa grupper driva skolor. Den direkta orsaken till moderaternas kursändring är Plymouthbröderna, den kristna sekt som fått Skolverkets godkännande att starta skola i Långaryd i Halland. Plymouthbröderna anser att kvinnor alltid ska vara underställda män och sektens medlemmar får inte bo i samma hus som ”orena” som inte delar deras tro. För de flickor som växer upp i sekten är högre utbildning än grundskola inte tillåten.

Borde inte bedriva skola

Plymouthbröderna är ett av många exempel på religiösa samfund som inte borde få driva skolor. Förra veckan rapporterade SVT om Andreasgymnasiet, en kristen gymnasieskola i Stockholm, som lär ut att homosexualitet är en synd och håller föredrag om ”intelligent design”. Nyheten fick Skolverket att återigen kräva ökade befogenheter, i dag har de ingen möjlighet att snabbt stänga skolor när man upptäcker allvarliga brister.

Barn ska inte sorteras efter föräldrarnas religion. En skola för alla borde vara en självklarhet i ett samhälle som vill hålla ihop – både över religiösa barriärer och klassgränser.

Att Andreasgymnasiet och Plymouthbrödernas skola godkänts av Skolverket visar på bristerna i det svenska skolsystemet. Sverige har en mycket liberal, och kanske naiv, lagstiftning när det kommer till friskolor.

Skärpning av lagen

Socialdemokraterna i utbildningsutskottet har föreslagit en skärpning av lagen. I och med moderaternas nya linje borde en lagändring vara möjlig. Frågan är om Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund vågar ta strid med Göran Hägglund i frågan.

Får inte gehör

Skolverket har flera gånger krävt att få stänga skolor med omedelbar verkan när man upptäcker missförhållanden, dessvärre utan att få gehör för kraven. När Skolverket nyligen drog in sitt godkännande av den judiska friskolan Beit Menachem i Göteborg betydde det inte att skolan stängdes. Under tiden som Beit Menachem överklagar beslutet kan undervisningen fortsätta som vanligt, med pojkar och flickor åtskilda.

Förutom en lagändring som stoppar de religiösa friskolorna borde riksdagen ge kommunerna vetorätt vid etablering av friskolor. Det är inte rimligt att några elevers val ska få inskränka valfriheten för alla andra elever. Så är fallet i dag när etableringen av friskolor kan få kommunala skolor att stänga på grund av vikande elevunderlag.

JJ

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik