Varför försvara kärnvapen, M?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP
En man blickar ut över ruinerna i Horishimma den 6 augusti 1945. I dag kan det vara på sin plats att påminna om att ett kärnvapenstopp, särskilt i Sveriges närområde, ligger i vårt egenintresse.

24 oktober 2016

FN-dagen

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Så kan man nog beskriva Moderaternas insats i debatten om kärnvapen i förra veckan. De lyckades nämligen egenhändigt skjuta en viktig del av partiets Nato-argumentation i sank.

Och hamna i försvarsställning för kärnvapen.

Det började med att utrikesminister Margot Wallström i tisdags berättade för utrikesutskottet att Sverige kommer att rösta ja till en resolution om kärnvapenstopp i FN:s generalförsamling. Egentligen borde ingen vara förvånad.

Sverige har sedan många år gått i spetsen för nedrustning och bland andra Socialdemokraterna vill se en kärnvapenfri värld.

Att försvarsalliansen Nato ytterst bygger på kärnvapenavskräckning har alltid varit en stark invändning mot svenskt medlemskap. Moderaterna brukar vifta bort detta med att Sverige kan fortsätta arbeta för nedrustning även om vi går med i Nato.

Men i veckan var argumentationen i stället den rakt motsatta. Moderaterna kritiserade utrikesministern eftersom de anser att FN-resolutionen mot kärnvapen hotar Sveriges möjligheter att gå med i Nato.

Lättvindig retorik

I grunden handlar detta om nationell suveränitet. Innebörden av det Moderaterna säger är nämligen att Sverige i praktiken inte kan bedriva en självständig utrikespolitik som Natomedlemmar, att vi inte ens kan rösta som vi vill i FN.

Det är ingen liten sak.

Liberalerna å andra sidan var helt öppet positiva till kärnvapen.

– Sverige bör inse att det kärnvapenparaply som västvärlden erbjuder kommer också oss till godo, sa Allan Widman (L), försvarsutskottets ordförande.

Med tanke på vad ett kärnvapenkrig faktiskt skulle innebära är retoriken obegripligt lättvindig. I fjol högtidlighölls 70-årsminnet av bomberna över Nagasaki och Hiroshima då 200 000 människor dödades.

Men minnet verkar kort.

Samtidigt blir säkerhetspolitiken nog tydligare för många – ett ja till Natomedlemskap är ett ja till kärnvapenavskräckning och nej till nedrustning.

Behövs bättre argument

I dag, på självaste FN-dagen, kan det vara bra att påminna om att avspänning, särskilt i Sveriges närområde, ligger i vårt egenintresse. Den militära alliansfriheten har bidragit till fred i över 200 år och arbetet för nedrustning har lett till att Norden är en kärnvapenfri zon.

Vår säkerhetspolitik tillhör de mest framgångsrika i världen.

Vill Moderaterna och Liberalerna ändra på den behöver de nog skaffa bättre argument än att nedrustning av kärnvapen är dåligt.

avAnders Lindberg

ARTIKELN HANDLAR OM